Kent het cIed-gebed een oproep?

4943
Vraag:   Kent het cIed-gebed een oproep?   Antwoord:   Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.   Djaabir ibnoe cAbdillah overlevert: “Ik was erbij toen de Boodschapper van Allah het cIed-gebed verrichtte. Hij begon met het gebed voor de toespraak zonder eerste of tweede oproep (Adhaan resp. Iqaamah) hiertoe.” (Moeslim)   Ibnoe cAbbaas en Djaabir ibnoe cAbdillah al-Ansaari overleverden beiden: “Op de Dag van al-Fitr en al-Adhaa werd er geen oproep tot het gebed verricht.” (al-Boekhaari en Moeslim)   Deze overlevering geldt als bewijs voor het feit dat het cIed-gebed niet vooraf gegaan wordt door een eerste of tweede oproep.   En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.   www.islamqa.com