Kent het cIed-gebed een oproep?

5035
Vraag:
Kent het cIed-gebed een oproep?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.
Djaabir ibnoe ʿAbdillah overlevert: “Ik was erbij toen de Boodschapper van Allah het ʿIed-gebed verrichtte. Hij begon met het gebed vóór de toespraak zonder eerste of tweede oproep (Adhaan resp. Iqaamah) hiertoe.”
(Moeslim)
Ibnoe ʿAbbaas en Djaabir ibnoe ʿAbdillah al-Ansaari overleverden beiden: “Op de Dag van al-Fitr en al-Adhaa werd er geen oproep tot het gebed verricht.”
(al-Boekhaarie en Moeslim)
Deze overlevering geldt als bewijs voor het feit dat het ʿIed-gebed niet vooraf gegaan wordt door een eerste of tweede oproep.
En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
www.islamqa.com