Kent het cIed-gebed een oproep?

4989
Vraag:
Kent het cIed-gebed een oproep?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.
Djaabir ibnoe cAbdillah overlevert: “Ik was erbij toen de Boodschapper van Allah het cIed-gebed verrichtte. Hij begon met het gebed voor de toespraak zonder eerste of tweede oproep (Adhaan resp. Iqaamah) hiertoe.”
(Moeslim)
Ibnoe cAbbaas en Djaabir ibnoe cAbdillah al-Ansaari overleverden beiden: “Op de Dag van al-Fitr en al-Adhaa werd er geen oproep tot het gebed verricht.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Deze overlevering geldt als bewijs voor het feit dat het cIed-gebed niet vooraf gegaan wordt door een eerste of tweede oproep.
En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
www.islamqa.com