Mag je de dag van ʿArafah vasten als het op een vrijdag valt?

13124
Vraag:

Dit jaar valt de Dag van ʿArafah op een vrijdag. Is het ons dan toegestaan om op deze dag te vasten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is toegestaan om op de Dag van ʿArafah te vasten, ook al valt deze op een vrijdag. Men hoeft dan ook niet persé een dag daarvóór te vasten. Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) het vasten op de Dag van ʿArafah sterk heeft benadrukt en te kennen heeft gegeven dat op het vasten hiervan een grote beloning staat. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: (het vasten van) de Dag van ʿArafah geldt als boetedoening voor twee jaar: het vorige en het volgende. En het vasten van de Dag van ʿAshoeraa’ geldt als boetedoening voor één jaar: het vorige.”

(Imam Ahmed, Moeslim en Aboe Daawoed)

Deze overlevering verbijzondert de algemeenheid van de andere overlevering waarin de Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Laat niemand van jullie vasten op vrijdag, behalve als hij een dag ervóór of erna vast.”

(Boekhaari en Moeslim)

Het verbod op het vasten op de vrijdag in de voorgenoemde overlevering, geldt alleen wanneer men dit doet uit het perspectief dat het vrijdag is. Vast men deze dag echter om een andere reden die door het geloof is benadrukt en aangeraden, dan is het niet verboden om de vrijdag alleen te vasten. Maar als hij ervoor kiest om een dag ervóór ook te vasten, dan is dat beter, rekeninghoudend met de twee verschillende overleveringen en om meer beloningen te verkrijgen.

En alle succes is afkomstig van Allah de Verhevene. Vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem), zijn familie en zijn metgezellen.

Permanente commissie voor het geven van Fataawaa