Moet je de zes aanbevolen dagen van Shawwaal elk jaar vasten?

7878

Vraag:

Als iemand de zes aanbevolen dagen van de maand Shawwaal vast, maar het jaar daarop ziek wordt of door een andere reden belemmerd wordt om deze dagen te vasten, bijvoorbeeld omdat hij te lui is om te vasten; heeft hij dan gezondigd? Ik begreep namelijk dat als iemand eenmaal is begonnen met het vasten van deze zes dagen, hij deze handeling nooit mag opgeven.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het vasten van zes dagen gedurende de maand Shawwaal, na de dag van de cIed-ul Fitr is Soennah (aanbevolen). Het is niet Waadjib (verplicht) voor iemand die het eens, of vaker heeft gedaan om dit te blijven voortzetten. Hij heeft dus niet gezondigd als hij niet vast gedurende deze dagen.

En Allah is de bron van alle Kracht. Moge Allah onze Profeet zegenen en hem vrede schenken.

al-Ladjnah al-Daa’imah lil Iftaa’

(Permanente Commissie voor het geven van Fataawah)