Soorten voedsel als Zakaat ul-Fitr

5979

Vraag:

Wat zijn de type voedsel die gegeven mogen worden als Zakaat ul-Fitr?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Zakaat ul-Fitr mag gegeven worden in elke vorm van basislevensmiddelen zoals tarwe, maïs, rijst, bonen, linzen, kikkererwten, bonen, pasta, vlees, enzovoorts. De Boodschapper (vrede zij met hem) beval het geven van één Saac aan voedsel en de metgezellen gaven het in de vorm van de plaatselijke basislevensmiddelen.

Aboe Sacied al-Khoedrie zei: “Wij waren gewend om in de tijd van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) op de dag van al-cIed één Saac aan voedsel te betalen als Zakaat ul-Fitr.” Aboe Sacied zei: “En onze (basis)voedsel was gerst, rozijnen, gedroogde yoghurt en dadels.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

In een andere overlevering zei hij: “Toen de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) onder ons was, waren wij gewend om Zakaat ul-Fitr namens iedereen te betalen, jong en oud, vrij en slaaf, een Saac levensmiddelen, of een Saac gedroogde yoghurt, of een Saac gerst, of een Saac dadels, of een Saac rozijnen.”

Een aantal geleerden interpreteerde “levensmiddelen” in deze overlevering als tarwe.

Anderen waren van mening dat daarmee levensmiddelen van een streek worden bedoeld, ongeacht wat het is: tarwe, maïs of iets anders. Dit is de correcte mening. Want Zakaat is een middel waarbij de rijken de armen helpen. En de moslim is niet verplicht om te helpen met iets anders dan de basislevensmiddelen van zijn land. Ongetwijfeld was rijst een basislevensmiddel in het land van de twee Heiligdommen en was het goed en kostbaar voedsel, beter dan tarwe, waarvan de teksten zeggen dat het acceptabel is. Dus het is bekend dat er niets mis is met het geven van rijst als Zakaat ul-Fitr.

(Madjmoec Fataawa ash-Sheikh Ibn Baaz, boekdeel 14, blz. 200)

Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah zei: “Als de mensen van een streek één van deze soorten voedsel als basislevensmiddel nuttigen, dan is het ongetwijfeld toegestaan om het te geven als Zakaat ul-Fitr. Maar zij kunnen ook andere basislevensmiddelen geven. Als zij rijst en maïs als basislevensmiddel eten, kunnen zij dan tarwe of gerst geven, of is het pas goed als zij rijst en maïs geven? Er is hier een bekend meningsverschil over. Echter is de juiste mening dat hij het dient te geven in de vorm van wat hij eet als basislevensmiddel, zelfs wanneer het niet één van deze soorten is. Dit is de mening van de meerderheid van de geleerden, zoals imam ash-Shaaficie en anderen. Dit omdat het basisprincipe met betrekking tot liefdadigheid is dat het bevolen is als een middel om de armen te helpen. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“Op een schaal van het gemiddelde waarmee jullie je eigen families voeden…”

(Soerat al-Maa’idah: 89)

De Profeet (vrede zij met hem) beval Zakaat ul-Fitr: een Saac dadels of een Saac gerst, want dat was de basislevensmiddel van de mensen van Medina. Als dat niet hun basislevensmiddel was en er een ander basislevensmiddel was, dan zou hij (vrede zij met hem) niet verplicht hebben om iets anders te geven dan hun basislevensmiddel was. Net zoals Allah dat niet heeft verplicht in geval van boetedoening (voor verbroken eden, zoals benoemd is in Soerat al-Maa’idah: 89).”

(Madjmoec ul-Fataawa, boekdeel 25 blz. 68)

Ibn ul-Qayyim zei: “Dat was het gebruikelijke basislevensmiddel in Medina. Maar als de basislevensmiddel van een andere regio of streek iets anders is dan dat, dan dienen zij een Saac te geven van hun basislevensmiddelen, zoals voor degene voor wie het maïs of rijst of een andere graansoort is. Als hun basislevensmiddel iets anders is dan granen, zoals melk, vlees of vis, dan dienen zij hun Zakaat ul-Fitr te geven in de vorm van hun basislevensmiddel, ongeacht wat het is. Dit is de mening van de meerderheid van de geleerden en het is de enige correcte mening. Het is namelijk de bedoeling om de armen tegemoet te komen op de dag van al-cIed en om hen te helpen door het geven van basislevensmiddelen van de lokale mensen. Op basis hiervan is het acceptabel om meel te geven, ondanks dat er geen authentieke overlevering is die dat benoemd.”

(Iclaam ul-Moewaqqicien, boekdeel 3, blz. 12)

Sheikh ibn ul-cOethaymien zei: “De juiste mening is dat alles wat een basislevensmiddel is – zoals granen, fruit, vlees, enzovoorts – acceptabel is.”

(ash-Sharh ul-Moemtic, boekdeel 6, blz. 183)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com