Voortreffelijkheid van Moeharram

11464

Vraag:

Wat is de deugd van de maand Moeharram?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. En vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem), de zegel der Profeten en de leider van de Boodschappers, en aan al zijn familie en metgezellen.

De maand van Allah, Moeharram, is een geweldige en gezegende maand. Het is de eerste maand van het Islamitische jaar en is één van de vier heilige maanden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Voorwaar, het aantal maanden bij Allah is twaalf maanden (in een jaar). Zo staat het (geschreven) in het Boek van Allah sinds de dag waarop Hij de hemelen en de aarde schiep. Daarvan (d.w.z. van deze maanden) zijn er vier heilig. Dat is de rechte godsdienst, dus doe jullie zelf daarin geen onrecht aan.”

(Soerat at-Tawbah: 36)

Het is overgeleverd door Aboe Bakrah (moge Allah tevreden over hem zijn) dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “… Het jaar bestaat uit twaalf maanden, waarvan vier maanden heilig zijn: de drie opeenvolgende maanden, Dhoel-Qiʿdah, Dhoel-Hiddjah, Moeharram en Radjab Moedar; deze komt tussen Djoemaada en Shaʿbaan.”

(al-Boekhaarie)

Moeharram wordt zo genoemd vanwege de heiligheid van deze maand. Hiermee wordt de voortreffelijkheid verder benadrukt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “dus doe julliezelf daarin geen onrecht aan”. Hiermee wordt bedoeld jezelf geen onrecht aan te doen in deze maanden. Het zondigen in deze heilige maanden is erger dan het zondigen in de andere maanden.

Ibn ʿAbbaas zei dat de woorden “dus doe julliezelf daarin geen onrecht aan” gelden in alle maanden. Maar Allah heeft vier maanden verkozen en heilig gemaakt, en benadrukte hun heiligheid. En Hij maakte de zonde die gemaakt wordt in deze maanden ernstiger en Hij vergrootte de beloning van de goede daden in deze maanden.

Qataadah zei met betrekking tot de woorden “dus doe julliezelf daarin geen onrecht aan” dat wangedrag tijdens de heilige maanden ernstiger is en een grotere zonde dan in andere maanden. Wangedrag is (altijd) een serieuze en ernstige zaak. Echter bepaalt Allah wat de zwaarte van een zonde is. Allah heeft enkelen bevoorrecht van Zijn schepping. Uit de Engelen heeft hij Boodschappers verkozen. Uit de mensheid heeft hij Boodschappers verkozen. Van de spraak heeft hij het Hem gedenken (Dhikr) verkozen. Van de plaatsen op aarde heeft hij moskeeën verkozen. Van onder de maanden heeft hij Ramadan en de heilige maanden verkozen. En van onder de dagen heeft hij vrijdag verkozen. Van onder de nachten heeft Hij Laylat ul-Qadr verkozen. Dus vereer wat Allah ons heeft aangegeven om te vereren. Mensen van begrip en wijsheid vereren datgene wat Allah heeft opgedragen om te vereren.”

(Tafsier Ibn Kathier, Soerat at-Tawbah: 36)

De voortreffelijkheid van vrijwillig vasten gedurende Moeharram

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “De beste maand om te vasten na Ramadan is in Allahs maand Moeharram.”

(Moeslim)

“Allahs maand” is een indicatie van de verering die deze maand verdient. Het wordt toegeschreven aan Allah. Al-Qaari’ zei: “Het lijkt erop dat dat de gehele maand Moeharram bedoeld wordt.”

Maar het is bewezen dat de Profeet (vrede zij met hem) nooit een volledige maand gevast heeft, behalve de maand Ramadan. Deze overlevering is bedoeld om aan te moedigen om te vasten tijdens de maand Moeharram, en niet perse om de gehele maand te vasten.

Er is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) meer vastte tijdens Shaʿbaan. Wellicht dat de deugd van Moeharram niet aan hem was geopenbaard tot het einde van zijn leven, voordat hij in staat was om gedurende deze maand te vasten.

(Sharh Sahieh Moeslim)

Allah kiest de tijden en plaatsen die Hij wil.

Al-ʿIzz ibnoe ʿAbdis-Salaam (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Tijden en plaatsen kunnen een hogere status krijgen op twee manieren. De eerste is in wereldse termen en de tweede is in religieuze of spirituele termen. Dit laatste is omdat Allah Zijn Vrijgevigheid op die tijden en plaatsen aan Zijn dienaren schenkt door een grotere beloning voor hun daden te geven. Zoals de grotere deugd van het vasten van de maand Ramadan dan andere maanden. Of op de dag van ʿAashoeraa’. De voortreffelijkheid hiervan is toe te schrijven aan Allahs Vrijgevigheid en Vriendelijkheid jegens Zijn dienaren op deze dag.

(Qawaaʿid ul-Ahkaam, boekdeel 1, blz. 38)

Moge vrede en zegeningen zijn met onze Profeet Mohammed, diens familie en metgezellen.

Islamqa.com

Voortreffelijkheid van Moeharram

11018

Vraag:

Wat is de deugd van de maand Moeharram?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. En vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem), de zegel der Profeten en de leider van de Boodschappers, en aan al zijn familie en metgezellen.

De maand van Allah, Moeharram, is een geweldige en gezegende maand. Het is de eerste maand van het Islamitische jaar en is één van de vier heilige maanden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Voorwaar, het aantal maanden bij Allah is twaalf maanden (in een jaar). Zo staat het (geschreven) in het Boek van Allah sinds de dag waarop Hij de hemelen en de aarde schiep. Daarvan (d.w.z. van deze maanden) zijn er vier heilig. Dat is de rechte godsdienst, dus doe jullie zelf daarin geen onrecht aan.”

(Soerat at-Tawbah: 36)

Het is overgeleverd door Aboe Bakrah (moge Allah tevreden over hem zijn) dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “… Het jaar bestaat uit twaalf maanden, waarvan vier maanden heilig zijn: de drie opeenvolgende maanden, Dhoel-Qiʿdah, Dhoel-Hiddjah, Moeharram en Radjab Moedar; deze komt tussen Djoemaada en Shaʿbaan.”

(al-Boekhaarie)

Moeharram wordt zo genoemd vanwege de heiligheid van deze maand. Hiermee wordt de voortreffelijkheid verder benadrukt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “dus doe julliezelf daarin geen onrecht aan”. Hiermee wordt bedoeld jezelf geen onrecht aan te doen in deze maanden. Het zondigen in deze heilige maanden is erger dan het zondigen in de andere maanden.

Ibn ʿAbbaas zei dat de woorden “dus doe julliezelf daarin geen onrecht aan” gelden in alle maanden. Maar Allah heeft vier maanden verkozen en heilig gemaakt, en benadrukte hun heiligheid. En Hij maakte de zonde die gemaakt wordt in deze maanden ernstiger en Hij vergrootte de beloning van de goede daden in deze maanden.

Qataadah zei met betrekking tot de woorden “dus doe julliezelf daarin geen onrecht aan” dat wangedrag tijdens de heilige maanden ernstiger is en een grotere zonde dan in andere maanden. Wangedrag is (altijd) een serieuze en ernstige zaak. Echter bepaalt Allah wat de zwaarte van een zonde is. Allah heeft enkelen bevoorrecht van Zijn schepping. Uit de Engelen heeft hij Boodschappers verkozen. Uit de mensheid heeft hij Boodschappers verkozen. Van de spraak heeft hij het Hem gedenken (Dhikr) verkozen. Van de plaatsen op aarde heeft hij moskeeën verkozen. Van onder de maanden heeft hij Ramadan en de heilige maanden verkozen. En van onder de dagen heeft hij vrijdag verkozen. Van onder de nachten heeft Hij Laylat ul-Qadr verkozen. Dus vereer wat Allah ons heeft aangegeven om te vereren. Mensen van begrip en wijsheid vereren datgene wat Allah heeft opgedragen om te vereren.”

(Tafsier Ibn Kathier, Soerat at-Tawbah: 36)

De voortreffelijkheid van vrijwillig vasten gedurende Moeharram

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “De beste maand om te vasten na Ramadan is in Allahs maand Moeharram.”

(Moeslim)

“Allahs maand” is een indicatie van de verering die deze maand verdient. Het wordt toegeschreven aan Allah. Al-Qaari’ zei: “Het lijkt erop dat dat de gehele maand Moeharram bedoeld wordt.”

Maar het is bewezen dat de Profeet (vrede zij met hem) nooit een volledige maand gevast heeft, behalve de maand Ramadan. Deze overlevering is bedoeld om aan te moedigen om te vasten tijdens de maand Moeharram, en niet perse om de gehele maand te vasten.

Er is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) meer vastte tijdens Shaʿbaan. Wellicht dat de deugd van Moeharram niet aan hem was geopenbaard tot het einde van zijn leven, voordat hij in staat was om gedurende deze maand te vasten.

(Sharh Sahieh Moeslim)

Allah kiest de tijden en plaatsen die Hij wil.

Al-ʿIzz ibnoe ʿAbdis-Salaam (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Tijden en plaatsen kunnen een hogere status krijgen op twee manieren. De eerste is in wereldse termen en de tweede is in religieuze of spirituele termen. Dit laatste is omdat Allah Zijn Vrijgevigheid op die tijden en plaatsen aan Zijn dienaren schenkt door een grotere beloning voor hun daden te geven. Zoals de grotere deugd van het vasten van de maand Ramadan dan andere maanden. Of op de dag van ʿAashoeraa’. De voortreffelijkheid hiervan is toe te schrijven aan Allahs Vrijgevigheid en Vriendelijkheid jegens Zijn dienaren op deze dag.

(Qawaaʿid ul-Ahkaam, boekdeel 1, blz. 38)

Moge vrede en zegeningen zijn met onze Profeet Mohammed, diens familie en metgezellen.

Islamqa.com