Wanneer het ʿIed-gebed op vrijdag valt

13948

Vraag:

Vervalt de verplichting van het vrijdaggebed als je het ʿIed-gebed op vrijdag hebt bijgewoond?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wie het ʿIed-gebed heeft bijgewoond krijgt de vrijstelling voor het bijwonen van het vrijdaggebed. Men moet in plaats van het vrijdaggebed natuurlijk wel het Dhoehr-gebed verrichten, doch verdient het wel de voorkeur om het vrijdaggebed gezamenlijk te verrichten met de andere moslims.

Degene die het ʿIed-gebed niet heeft bijgewoond, komt niet in aanmerking voor deze vrijstelling. Is het aantal mensen niet voldoende om het vrijdaggebed te verrichten, dan verricht men gewoon het Dhoehr-gebed.

Op de imam van de moskee rust wel de plicht op het verrichten van het vrijdaggebed, zodat de moslims in gelegenheid worden gesteld om het bij te wonen, alsmede degenen die het ʿIed-gebed niet hebben bijgewoond.

Degene die het ʿIed-gebed heeft bijgewoond en zichzelf vrijstelt van het vrijdaggebed dient in dat geval het Dhoehr-gebed te verrichten als de tijd daarvoor is aangebroken.

Het is dan niet voorgeschreven om de Adhaan voor het Dhoehr-gebed te verrichten, behalve in moskeeën waar het vrijdaggebed wordt gehouden.

De uitspraak dat het vrijdaggebed en Dhoehr-gebed op die dag komen te vervallen vanwege het bijwonen van het ʿIed-gebed is niet correct. Daarom delen vele geleerden deze mening niet. Zij hebben deze uitspraak zelfs als fout en vreemd bestempeld. Het is in strijd met de Soennah. En het laten vervallen ervan zou betekenen dat een Verplichting van Allah, zonder bewijs, is komen te vervallen.

Het kan zijn dat degenen die deze uitspraak hebben gedaan niet bekend zijn met de vele overleveringen hieromtrent.

Ladjnat ud-Daa’imah
(Fatwa nummer 21162)

Noot: Het oordeel in deze fatwa is van de Hanbali-wetschool. De andere drie wetscholen delen deze mening niet, omdat zij van oordeel zijn dat een Soennah (ʿIed-gebed) een verplichting (Djoemʿah-gebed) niet kan vervangen.