Getuigen van Tawhied

5034

Vraag:

Wat betekent het om te getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het getuigen dat er geen god is dan Allah houdt in dat je ontkent dat er iemand anders is naast Allah die het recht heeft om te worden aanbeden. En dat dit het alleenrecht is van Allah Die geen partner of deelgenoot kent. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Dat is omdat Allah de Waarheid is en dat wat zij naast Hem aanbidden valsheid is. En voorwaar, Allah is de Meest Verhevene, de Grootste.”

(Soerat al-Haddj: 62)

Met de woorden ‘Laa ilaaha’ (er is geen god) worden alle zaken die naast Allah worden aanbeden ontkend. De woorden ‘illAllaah’ (behalve Allah), bevestigen dat alle vormen van aanbidding slechts voor Allah zijn. Wat zij dus betekenen is dat er niemand het recht heeft om te worden aanbeden behalve Allah.

Net zoals Allah geen partner of deelgenoten kent in Zijn Koningschap (en Heerschappij), heeft hij geen partner of deelgenoten in Zijn (recht op de) aanbidding (van Zijn dienaren).

Het getuigen dat Mohammed (vrede zij met hem) de Boodschapper van Allah is, betekent:

–       Diep vanuit het hart geloven en uitspreken met de tong dat Mohammed (vrede zij met hem) Zijn dienaar is. En de Boodschapper voor de gehele schepping, zowel de mens als de djinn.

–       Het geloven in wat hij ons heeft verteld over gebeurtenissen in het verleden en gebeurtenissen die nog zullen plaatsvinden.

–       Geloven in de zaken die hij als Halaal (toegestaan) en als Haraam (verboden) heeft bestempeld.

–       Het volgen en gehoorzamen van zijn geboden, en het opgeven en vermijden van de zaken die hij heeft verboden.

–       Het volgen van zijn wetten.

–       Het vasthouden aan zijn Soennah, zowel in het geheim als in het openbaar.

–       Het accepteren van zijn oordelen en jezelf hieraan onderwerpen.

–       Weten dat gehoorzaamheid aan hem, gehoorzaamheid is aan Allah. En ongehoorzaamheid aan hem, is ongehoorzaamheid aan Allah. Hij (vrede zij met hem) is degene die de Boodschap van Allah heeft verkondigd. Allah liet hem niet sterven totdat Hij middels hem de Religie (aan ons) had vervolmaakt en hij het duidelijk heeft overgebracht.

Moge Allah hem namens ons belonen met de beste beloning die ooit is gegeven aan een Profeet namens zijn volk of aan een Boodschapper namens zijn gemeenschap.  

Een persoon kan alleen de Islam betreden door deze twee geloofsgetuigenissen uit te spreken. Beide delen zijn met elkaar verbonden en kunnen niet van elkaar worden gescheiden.

Daarom zijn de voorwaarden van de getuigenis dat er geen god is dan Allah (laa ilaaha illAllah) hetzelfde zijn als de voorwaarden van de getuigenis dat Mohammed Zijn Boodschapper is.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com