Is de kleine wassing verplicht bij het binnentreden van de Islam?

8229
Vraag:
Is het verplicht om bij het binnentreden van de Islam de kleine wassing te verrichten?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.
Het is niet verplicht voor een persoon om bij het binnentreden van de Islam de kleine wassing te verrichten. De getuigenis wordt van een persoon aangenomen op het moment dat hij deze uitspreekt en het doet er niet toe of hij nu wel of niet de kleine wassing heeft verricht.
Samenvattend kunnen wij dus zeggen dat de kleine wassing geen voorwaarde is voor het binnentreden van de Islam.
Vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
Al-Idjabaatoe calaa As’ielatil-Djaaliyah, boekdeel 5, blz. 1