Omvat de geloofsgetuigenis dan alle categorieën van Tawhied?

6759

Vraag:

Omvat de geloofsgetuigenis dan alle categorieën van Tawhied?

Antwoord:

Zij omvat alle categorieën van Tawhied ofwel als implicatie of als logische gevolgtrekking. Want als een persoon zegt: "Niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allah", dan is het eerste wat bij mij te binnen schiet het Alleenrecht van Allah op aanbidding (Tawhied ul-cIbaadah) maar aan de grondslag van Tawhied ul-cIbaadah, dat ook bekend staat als Tawhied ul-Oeloehiyyah, ligt de implicatie van het Alleenrecht van Allah op Heerschappij (Tawhied ur-Roeboebiyyah), want eenieder die Allah alleen aanbidt, zal dit alleen doen als hij zijn Alleenrecht op Heerschappij onderkent. Ook impliceert Tawhied ul-cIbaadah de Eenhied van Allah betreffende Zijn Namen en Eigenschappen, want eenieder die Allah aanbidt zal dit alleen doen als hij weet dat Zijn aanbedene het verdient om aanbeden te worden, vanwege de Namen en Eigenschappen waarover Hij beschikt. Daarom zei Ibraahiem tegen zijn vader:

"O mijn lieve vader, waarom aanbidt u iets wat niet hoort en niet ziet en u niet baat?" (Soerat Mariam: 42)

Tawhied ul-cIbaadah, wat dus ook wel Tawhied ul-Oeloehiyyah wordt genoemd, impliceert Tawhied ar-Roeboebiyyah en Tawhied ul-Asmaa’ was Sifaat.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien