Aantal keer ‘Oemrah door de Profeet verricht

6078

Vraag:

Hoeveel keer heeft de Profeet (vrede zij met hem) de cOemrah verricht?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is overgeleverd door Qataadah dat Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) hem heeft verteld dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) de cOemrah vier keer heeft verricht. Deze vonden allen plaats in Dhoel-Qicdah,behalve de cOemrah die hij verrichtte met zijn Hadj. Hij verrichtte cOemrah vanaf of tijdens de periode van al-Hoedaybiyah in Dhoel-Qicdah. Het daarop volgende jaar verrichtte hij de cOemrah in Dhoel-Qicdah en hij verrichtte de cOemrah vanuit al-Djacraanah toen hij in Dhoel-Qicdah de oorlogsbuit van Hoenayn uitdeelde.

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ibn ul-Qayyim heeft gezegd: “Hij verrichtte vier keer de cOemrah na de Hidjrah. Vier cOemrahs die allen plaatsvonden in Dhoel-Qicdah. De eerste was de cOemrah van al-Hoedaybiyah. Deze vond zes jaar na de Hidjrah plaats. De polytheïsten hielden hem toen tegen, zodat hij het Huis (de Kacbah) niet kon bereiken. Toen hij geblokkeerd werd, bood hij zijn offer (van kamelen) aan in al-Hoedaybiyah. Hij en zijn metgezellen schoren hun hoofden en verlieten de staat van Ihraam en gingen in hetzelfde jaar terug naar Medina.

De tweede was de vervolmaakte cOemrah die in het daaropvolgende jaar plaatsvond. Toen hij Mekka binnentrad, verbleef hij daar drie dagen en vertrok hij nadat hij zijn cOemrah had vervolmaakt.

De derde was de cOemrah die hij samen met zijn Hadj verrichtte. De vierde was zijn cOemrah vanuit al-Djacraanah, toen hij naar Hoenayn vertrok en terug kwam naar Mekka waar hij de cOemrah vanuit al-Djacraanah verrichtte.

Hij zei: “En er is geen meningsverschil onder de geleerden over het feit dat hij de cOemrah vier keer heeft verricht.”

(Zaad ul-Macaad, boekdeel 2, blz. 90-93)

Imam an-Nawawie heeft gezegd: “De geleerden hebben gezegd dat de Profeet (vrede zij met hem) deze cOemrah in Dhoel-Qicdah heeft verricht vanwege de deugden in deze maand en om de gewoonten van onwetendheid tegen te gaan. Zij dachten namelijk dat het verrichten van de cOemrah in Dhoel-Qicdah één van de slechtste daden was. De Profeet (vrede zij met hem) heeft dit een aantal keer gedaan tijdens deze maand. Dit omdat dit de beste wijze was om uit te leggen dat dit toegestaan is en te laten zien dat de overtuigingen van onwetendheid vals zijn.”

En Allah weet het het beste.

(Sharh Moeslim, boekdeel 8, blz. 235)

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid