Afscheidstawaaf voor menstruerende vrouwen en gehandicapten

3421

Vraag:

Dienen vrouwen die menstrueren of kraambloed verliezen, gehandicapten en zieken de afscheidstawaaf te verrichten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Vrouwen die menstrueren of kraambloed verliezen hoeven geen afscheidstawaaf te verrichten. Degenen die ziek zijn of niet in staat zijn de rondgang te verrichten, dienen dit alsnog te doen. Ook al wordt diegene hierbij gedragen door anderen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd:

“Niemand van jullie dient te vertrekken, voordat hij de rondgang om het heilige Huis heeft verricht.”

(Sahieh Moeslim)

En er is overgeleverd in as-Sahiehayn dat Ibn cAbbaas heeft gezegd: “De Profeet (vrede zij met hem) heeft tegen de mensen gezegd dat de rondgang om de Kacbah het laatste moet zijn dat zij in Mekka moeten verrichten. Hij maakte hierbij een uitzondering voor menstruerende vrouwen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

In een andere overlevering komt naar voren dat vrouwen die kraambloed verliezen hetzelfde oordeel toekomt als de menstruerende vrouw. En dat zij geen afscheidstawaaf hoeven te verrichten.

al-Ladjnat ud-Daa'imah