cArafah de plaats van Verzameling?

3182

Vraag:

Zullen de mensen op de Dag des Oordeels op cArafah verzameld worden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is geen authentiek bewijs dat hierop duidt. Het is daarentegen bewezen in een authentieke overlevering dat de verzameling zal plaatsvinden in ash-Shaam (groot Syrië inclusief Palestina). Aboe Dharr (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Ash-Shaam is het land van de verzameling en de wederopstanding.”

(Ahmad)

Al-Mannaawie zegt in Fayd ul-Qadier: “Het is de plaats waar de mensen verzameld zullen worden voor de Verrekening. Zij zullen opgewekt worden uit hun graven en worden gedreven naar dat land. Het is uitgekozen hiervoor, omdat dit het land is waarover Allah heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“Het land dat Wij hebben gezegend voor de werelden.”

(Soerat al-Anbiyaa’: 71)

Veel van de Profeten zijn gezonden vanuit dat land en hun wetten hebben zich verspreid over de wereld. Het is dus betamelijk dat dat het land is van de Verzameling en Wederopstanding.”

(Fayd ul-Qadier; boekdeel 4, blz. 171)

Echter herinnert de verzameling van de mensen tijdens de Hadj op cArafah wel aan de verzameling van de mensheid voor de Verrekening en de Vergelding (beloning of bestraffing).

En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid