cOemrah verrichten voor jezelf en je overleden vader

9907

Vraag:

Wat zijn de juiste stappen die ik dien te ondernemen tijdens de cOemrah, wanneer ik die in eerste instantie voor mezelf verricht en vervolgens voor mijn overleden vader?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Je dient aan te vangen met al-Ihraam (Gewijde toestand) vanuit al-Mieqaat1, met de intentie dat je de cOemrah voor jezelf zal verrichten. Als je de cOemrah vervolgens hebt voltooid voor jezelf door de Tawaaf en Sacyie te verrichten en het kortknippen van het haar, dan dien je je te begeven naar at-Tanciem (Een vertrekpunt van Ihraam)of een van de andere plekken buiten al-Haram. Daarna dien je weer aan te vangen met al-Ihraam voor je vader en spreek je de intentie van al-cOemrah als volgt uit: “LabbaykAllaahoemma bi cOemratin can Abie.” Je verricht vervolgens de Tawaaf, Sacyie en scheert je hoofd kaal of knipt het kort (het scheren van het hoofd verdient echter de voorkeur). Men hoeft dus niet terug te keren naar al-Mieqaat voor de Ihraam van de cOemrah van de vader.

Sheikh Ibn Baaz zei hierover het volgende: “Indien iemand de Hadj of de cOemrah wil verrichten voor zichzelf of voor een andere persoon, ongeacht of het gaat om een overledene, iemand die het fysiek niet aan kan of iemand die wegens ouderdom of ziekte de Hadj niet kan verrichten en van wie niet verwacht wordt dat hij/zij zal genezen, dan dient hij in eerste instantie aan te vangen met de Ihraam vanuit de Mieqaat vanwaar hij langskomt. Hierbij neemt hij de intentie om de Hadj of cOemrah te verrichten. Als hij dan de handelingen van de cOemrah en Hadj heeft voltooid, dan is er niets op tegen om een cOemrah te verrichten voor zichzelf (zonder terug te keren naar al-Mieqaat voor het aanvangen van al-Ihraam) vanuit een andere plek (buiten al-Haram om), zoals at-Tanciem, al-Djicraanahen omgeving.

Hij hoeft dus niet terug te keren naar de Mieqaat. cAa’ishah had immers de Ihraam aangevangen vanuit Medina met de Profeet (vrede zij met hem) tijdens de afscheidsbedevaart. Toen zij de Hadj en cOemrah had voltooid, vroeg ze de Profeet toestemming om een aparte cOemrah te verrichten. De Profeet beval haar broer cAbdoer-Rahmaan om haar te vergezellen naar at-Tanciem. Zij verrichtte toen een cOemrah na de Hadj en de Profeet beval haar niet om terug te keren naar de Mieqaat. Tevens had zij een Hadj samengevoegd met haar cOemrah, waarvan zij de Ihraam had aangevangen vanuit de Mieqaat met het bevel van de Profeet, toen zij menstrueerde voordat zij haar handelingen had verricht.

En Allah is de Schenker van Succes.”

(Fatawaa Ibn Baaz, boekdeel 17, blz. 15) Islamqa.com

  1. Eén van de plaatsen die de Profeet (vrede zij met hem) voor de mensen heeft aangewezen als vertrekpunt van Ihraam, als zij de intentie hebben om Hadj of cOemrah te verrichten.