De geaccepteerde Hadj

7848

Vraag:

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zegt in een overlevering: “Wie de Hadj verricht en geen enkele obsceniteit of slechtheid begaat, zal terugkeren in een staat zoals de dag waarop zijn moeder hem baarde (d.w.z. zonder zonden).” Geldt dit voor de verplichte Hadj? Of geldt dit ook voor degene die na de verplichte Hadj de vrijwillige Hadj verricht? Als zijn Hadj wordt geaccepteerd, zal hij dan geen andere beloning verkrijgen behalve het Paradijs of is dat slechts voor de verplichte Hadj?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is een aantal overleveringen dat spreekt over de voortreffelijkheid van de Hadj. Enkele daarvan zijn:

1.     Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd: “Ik hoorde de Profeet (vrede zij met hem) zeggen: “Wie de Hadj verricht en geen enkele obsceniteit of slechtheid begaat, zal terugkeren in een staat zoals de dag waarop zijn moeder hem baarde (d.w.z. zonder zonden).”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

2.     Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “…een geaccepteerde Hadj brengt geen andere beloning dan het Paradijs.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

3.     cAbdoellaah ibn Mascoed (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Verricht de Hadj en de cOemrah kort na elkaar. Want zij verwijderen armoede en zonden, zoals een blaasbalg onzuiverheid van ijzer, goud en zilver haalt. En een geaccepteerde Hadj brengt geen andere beloning dan het Paradijs.”

(at-Tirmidhie en an-Nasaa’ie;
Hasan verklaard door Sheikh al-Albaani)

De voortreffelijkheid die wordt vermeld in de aangehaalde overleveringen zijn vanwege de algemene betekenis van de woorden zowel van toepassing op de verplichte Hadj als op de vrijwillige Hadj. De geleerden (moge Allah genadig men hen zijn) hebben gezegd dat een geaccepteerde Hadj een bedevaart is die vrij is van zonden.

Sheikh Ibn Baaz heeft gezegd: “De geaccepteerde Hadj is die waarin een persoon geen daden van ongehoorzaamheid verricht richting Allah. Dit blijkt uit de woorden van de Profeet (vrede zij met hem) die van hem zijn overgeleverd door Aboe Hoerayrah: “Wie de Hadj verricht en geen enkele obsceniteit of slechtheid begaat, zal terugkeren in een staat zoals de dag waarop zijn moeder hem baarde (d.w.z. zonder zonden).”

(Madjmoec ul-Fataawa ash-Sheikh Ibn Baaz, boekdeel 16, blz. 334)

En Allah weet het het best.

Islamqa.com