De Hadj voor bekeerlingen zonder Mahram

14061

Vraag:

Veel bekeerde moslima’s hebben geen Mahram, omdat niemand van hun familieleden moslim is. Is het daarom voor hen toegestaan om de Hadj of de cOemrah te verrichten met een groep die geleid wordt door zowel moslimmannen als -vrouwen?

Antwoord:

Het is niet juist dat wij zeggen dat deze vrouwen de Hadj of de cOemrah moeten verrichten. Een vrouw die geen Mahram heeft, is namelijk niet verplicht om de Hadj en de cOemrah te verrichten. Het gaat hier echter om een andere kwestie: Is het überhaupt verplicht voor hen om de Hadj te verrichten?

Wat vaker voorkomt bij de Hanbali wetschool is dat de Hadj in eerste instantie niet verplicht is voor haar. Zelfs als ze genoeg geld heeft maar niet over een Mahram beschikt. De Hadj is daarom niet verplicht voor haar en als zij komt te overlijden, dan zal ze niet gestraft worden voor het niet verrichten ervan. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Allah heeft voor de mensen de Hadj verplicht gesteld, (voor hen) die in staat zijn daarheen op weg te gaan.”

(Soerat Aali cImraan: 97)

Het ertoe in staat zijn is een voorwaarde om het verplicht te kunnen stellen. En ‘het vermogen’ kent twee soorten:

  • Het vermogen volgens de Islamitische wet.
  • Het materiële of fysieke vermogen.

De gezondheid en voldoende financiële middelen vallen onder het materiële vermogen. Terwijl het hebben van een Mahram een vermogen is dat vereist wordt door de Islamitische wet. Wie geen Mahram heeft, is net zoals iemand die niet over voldoende geld beschikt. Daarom moeten wij die vrouwen die geen Mahram hebben ervan overtuigen dat de Hadj voor hen niet verplicht is.

Ook andere geleerden zijn van mening dat het hebben van een Mahram een voorwaarde is voor het verrichten van de Hadj. Zij zeggen dat indien een vrouw geen Mahram heeft, zij dan iemand moeten aanstellen die in haar plaats de Hadj verricht, als zij over voldoende geld beschikt. Zij is net zoals degenen die de Hadj niet zelf kunnen verrichten wegens ouderdom en iemand anders aanstellen om het voor hen te verrichten.

Welke mening er ook gevolgd wordt, er is – alle lof zij Allah – hoe dan ook een oplossing. Als we zeggen dat de Hadj in eerste instantie niet verplicht is voor haar, dan zijn er ook geen verplichtingen op haar. Zowel lichamelijk niet, als financieel. Als we zeggen dat het niet verplicht is voor haar om het te verrichten en ze heeft voldoende geld om het wel te doen, dan dient ze iemand te betalen die het voor haar kan verrichten. Er bestaat dus geen moeilijkheid noch probleem in de kwestie. En alle lof zij Allah.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (al-Aqalliyaat ul-Moeslimah, blz. 77, nummer 18)