De Hadj voor een ander verrichten

9724
Vraag:
Voor welke onderdelen van de Hadj is het toegestaan deze voor een ander te verrichten? En wanneer is het toegestaan de Hadj (in zijn geheel) voor een ander te verrichten?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Profeet, zijn familie en zijn metgezellen.
Het is toegestaan om de Hadj en de cOemrah voor een overleden moslim te verrichten, evenals voor de levende moslims die niet bij machte zijn om deze zelf uit te voeren. Bijvoorbeeld ouderen of mensen die te kampen hebben met chronische ziekte.
Het is toegestaan voor iemand om een ander aan te stellen voor het gooien van de stenen als hij hier zelf niet toe in staat is. Zoals een kind, een zieke of een oude persoon. Degene die hiervoor aangesteld is, moet tot de bedevaartgangers behoren en zelf reeds de Djamaraat hebben verricht.
En Allah weet het best.
Permanente commissie voor het geven van Fataawaa
Fatawaa al-cOelamaa al-Balad il-Haraam blz. 1005