Een feest voor de Hadjpelgrims

10726

Vraag:

Het doet zich de laatste tijd in bepaalde streken voor dat dat wanneer de Hadjpelgrims terugkomen er voor hen een feest georganiseerd wordt. Dit noemen ze dan: “Het offer ter gelegenheid van de Hadjpelgrims” of “de blijdschap van de Hadjpelgrims” of “de veilige terugkomst van de Hadjpelgrims.”

Het vlees dat genuttigd wordt is vaak het vlees dat geofferd is tijdens het Offerfeest en soms offeren ze speciaal ter gelegenheid hiervoor. Meestal gaan dit soort feesten ook gepaard met verkwisting. Wat is uw mening over deze zaak vanuit religieus en maatschappelijk optiek?

Antwoord:

Er is niets op tegen om de Hadjpelgrims te eren wanneer zij terugkomen van hun reis. Op deze wijze worden zij namelijk in ere gehouden en wordt men tevens aangespoord om de Hadj te verrichten. Echter is het niet toegestaan om te verkwisten, aangezien dit islamitisch afgekeurd wordt. In dit geval doet het er niet toe of dit plaatsvindt op dit soort gelegenheden of tijdens andere gelegenheden. Allah zegt immers:

“En verkwist niet. Voorwaar, Hij houdt niet van de verkwisters.”

(Soerat al-Anʿaam: 27)

“Waarlijk de verkwisters zijn de broeders van de satans, en de satan is ondankbaar jegens zijn Heer.”

(Soerat al-Israa’: 27)

Betreft het echter een feest en wordt hierbij uitgegeven naargelang het aantal aanwezigen of wellicht iets meer, dan is hier religieus niets op tegen.

Maatschappelijk gezien is het zo dat dit zich waarschijnlijk voornamelijk voordoet in dorpen. In de steden is dit namelijk niet te vinden. Zo zien we vele mensen die terugkeren van de Hadj, zonder dat er voor hen een feest wordt georganiseerd. In kleine dorpen kun je dit daarentegen wel treffen en hier is niets op tegen. De bewoners van de dorpen staan namelijk bekend om hun vrijgevigheid en zij houden er niet van om tekort te schieten richting de ander.

Sheikh ibn ʿOethaymien
(Liqaa’aat ul-Baab il-Maftoeh, boekdeel 12, blz. 154)