Eerst trouwen of eerst op Hadj?

7967
Vraag:
De Hadj is verplicht voor een moslim. Ik wil echter trouwen, maar ik heb geen geld genoeg voor allebei. Wat moet ik doen?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Als men het als noodzakelijk ervaart om te trouwen, dan verdient het huwelijk de voorkeur boven de Hadj. Anders gaat de voorkeur uit naar de Hadj.
Ibn Qoedaamah (moge Allah genadig met hem zijn) zegt in al-Moeghni (boekdeel 5, blz. 12): “Als hij het nodig acht om te trouwen en hij vreest dat het anders te moeilijk voor hem zal zijn, dan zal hij hier voorrang aan moeten geven. Dit omdat het in zijn geval als verplichting geldt. Hij kan namelijk niet zonder (…) Echter, als hij dit niet zo ervaart, dan verdient de Hadj de voorkeur. Dit omdat het huwelijk vrijwillig is en niet voorgetrokken kan worden op de Hadj. De Hadj is immers een verplichting.”
(Zie ook: al-Madjmoec, boekdeel 7, blz.71 van an-Nawawi)
Sheikh ibn cOethaymien werd het volgende gevraagd: “Is het toegestaan de Hadj uit te stellen tot na het huwelijk voor degene die hiertoe in staat is?”
Hij antwoordde: “Zonder enige twijfel verdient het huwelijk de voorkeur in geval van iemand die een sterk verlangen voelt voor het huwelijk. Het huwelijk kan net als eten en drinken als een noodzaak worden beschouwd voor iemand die ernaar verlangt. Vandaar dat de Zakaat gegeven kan worden aan iemand die behoeftig is aan een huwelijk, maar niet over de nodige financiële middelen beschikt. Net zoals hiervan voedsel of kleding aan een arme persoon gegeven kan worden.
Op basis hiervan kunnen wij zeggen: Als trouwen noodzakelijk is voor iemand, dan moet hieraan de voorkeur gegeven worden. De Hadj is namelijk alleen verplicht als alle voorwaarden aanwezig zijn. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En Allah heeft voor de mensen de Hadj verplicht gesteld, (voor hen) die in staat zijn daarheen op weg te gaan.”
(Soerat Aali cImraan: 97)
Maar als het iemand niet uitmaakt of hij dit jaar of het jaar erop gaat trouwen, dan moet hij de voorkeur geven aan de Hadj.
Gebaseerd op een Fatwa van islamqa.com