Fouten bij het gaan naar en verblijven in Mina

4710

Vraag:

Wat zijn fouten die worden gemaakt bij het gaan naar Mina en het nachtelijk verblijven aldaar?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Tot de fouten die plaatsvinden bij het gaan naar Mina zijn:

Sommige mensen citeren de Talbiyah niet hardop. Ondanks dat het voorgeschreven is deze hardop te citeren. Hordes pelgrims passeren, terwijl je bijna niemand de Talbiyah hoort citeren. Dit is tegengesteld aan de Soennah en aan wat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zijn metgezellen heeft opgedragen te doen. Het behoort tot de Soennah om de Talbiyah hier hardop te citeren en de stem te verheffen als het geen moeite oplevert. Besef dat er niets is dat jou hoort, gesteente of aarde, of het zal voor je getuigen op de Dag der Opstanding tegenover Allah, de Geprezene en Verhevene.

Sommige mensen gaan direct naar cArafah en verblijven ‘s nachts niet in Mina. Dit is weliswaar toegestaan, aangezien het verblijven gedurende de nacht in Mina niet verplicht is, maar het is het beter om de Soennah te volgen. Zo is het overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) in Mina stopte in de voormiddag van de 8e dag (van Dhoel-Hiddjah) totdat de zon opkwam op de 9e dag. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft dit gedaan en zei: “Leer van mij jullie (Hadj)rituelen.”

(Moeslim)

Maar als hij naar cArafah komt en niet overnacht in Mina gedurende de nacht vóór de 9e, dan is hier niets op tegen. Dit vanwege de overlevering van cOerwah ibn ul-Moedarras die ten tijde van het Fadjr-gebed op de dag van al-cIed in Moezdalifah bij de Profeet (vrede zij met hem) kwam en zei: “O Boodschapper van Allah, ik heb mijn rijdier uitgeput en mezelf vermoeid. Bij Allah, ik heb geen berg gelaten of ik heb erop gestaan. Is mijn Hadj geldig?” De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde: “Degene die dit gebed met ons verricht en met ons staat tot we verder gaan. En daarvóór ‘s nachts of overdag stond in cArafah, heeft zijn Hadj vervolmaakt en is zijn verplichtingen nagekomen.”

(Aboe Daawoed)

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) noemde niet het overnachten in Mina op de nacht vóór de 9e dag. Dit wijst erop dat het niet verplicht is.

Een andere fout die mensen maken met betrekking tot het verblijven in Mina op de 8e (dag) is dat sommige mensen hun gebeden inkorten en samenvoegen in Mina. Zij voegen Dhoehr en cAsr samen en Maghrib met cIshaa’. Ook dit is tegengesteld aan de Soennah.

In Mina is het voor de mensen voorgeschreven om hun gebeden in te korten zonder deze samen te voegen. Dit is de Soennah die is overgeleverd van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem). Het samenvoegen van gebeden is weliswaar toegestaan, omdat men reist en het voor de reiziger toegestaan is gebeden samen te voegen, of hij nu gestopt is of onderweg. Toch heeft het de voorkeur voor de reiziger die gestopt is om zijn gebeden niet samen te voegen, behalve als er een reden voor is. En er is geen reden die het voorschrijft de gebeden in Mina samen te voegen. Daarom heeft de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zijn gebeden in Mina niet samengevoegd.

Hij (vrede zij met hem) heeft de gebeden met vier gebedseenheden ingekort tot twee. Zo heeft hij het Dhoehr-gebed met twee gebedseenheden verricht op de juiste tijd, cAsr met twee gebedseenheden op de juiste tijd, Maghrib met drie gebedseenheden op de juiste tijd, cIshaa’ twee met gebedseenheden op de juiste tijd en Fadjr op de juiste tijd.”

Madjmoec Fataawa Ibn ul-cOethaymien
(boekdeel 23, blz. 16)