Fouten bij het knippen of scheren na de bedevaart

8503

Vraag:

Wat zijn de fouten die sommige begaan bij het scheren van hun hoofd of het knippen van het haar?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Tot de fouten die worden gemaakt bij het knippen van het haar of het scheren van het hoofd zijn de volgende:

1. Sommige mensen scheren een gedeelte van het hoofd volledig met een scheermes of -apparaat en laten het overige. Ik heb dit met mijn eigen ogen gezien. Ik zag een man de Sacyi verrichten tussen asSafaa en al-Marwah. Hij had de helft van zijn hoofd volledig geschoren en de rest van zijn haar gelaten. Ik hield hem staande en vroeg hem: “Waarom heb jij dit gedaan?” Hij antwoordde: “Ik heb dit gedaan omdat ik de cOemrah twee keer wil verrichten. Daarom heb ik de helft geschoren voor de eerste cOemrah en de helft gelaten voor deze cOemrah.” Dit is onachtzaamheid en dwaling die geen geleerde ooit heeft gesuggereerd.

2. Er zijn sommige mensen die bij het verlaten van de staat van Ihraam voor cOemrah, enkele haren op slechts één kant van hun hoofd knippen. Dit staat haaks op de duidelijke betekenis van het vers waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

(En) met jullie (kaal)geschoren en kortgeknipte hoofden.”

(Soerat al-Fath: 27)

Het verkorten van het haar dient duidelijk zichtbaar te zijn op het hoofd. En het knippen van één, twee of drie haren heeft natuurlijk geen effect, en maakt niet duidelijk dat de pelgrim die de cOemrah heeft verricht zijn haar daadwerkelijk heeft verkort. Hij gaat dus in tegen de duidelijke betekenis van het vers.

De oplossing voor deze twee fouten is dat degene die zijn hoofd wil scheren dit volledig moet doen. En dat degene die zijn haar wil knippen zijn haar op het hele hoofd kort knipt en niet slechts één of twee haren.

3. Er zijn sommige mensen die, als zij klaar zijn met de Sacyi en niets kunnen vinden om hun hoofd te scheren of haar te knippen, teruggaan naar hun huizen, de staat van Ihraam verlaten en hun reguliere kleding dragen. Daarna scheren zij hun hoofd of knippen hun haar. Dit is een ernstige fout. Een persoon kan de staat van Ihraam namelijk niet verlaten zonder zijn hoofd te hebben geschoren of haren te hebben geknipt. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk tijdens de afscheidsbedevaart (afscheids-Hadj) de metgezellen die geen Hady (offerdier) hadden gebracht, bevolen en zei: “Laat hem zijn haar knippen en dan (de staat van) Ihraam verlaten.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Dit duidt erop dat iemand de staat van Ihraam niet kan verlaten, totdat het haar is geknipt.

Als een pelgrim dus de Sacyi eindigt en niemand kan vinden om zijn haar te knippen of te scheren, dan dient hij in staat van Ihraam te blijven totdat hij zijn hoofd heeft geschoren of zijn haar heeft geknipt. Het is niet toegestaan voor hem om de staat van Ihraam eerder te verlaten.

Als we veronderstellen dat een persoon dit uit onwetendheid heeft gedaan en de staat van Ihraam voor het scheren of knippen van het haar toch heeft verlaten en dacht dat dit toegestaan was, dan rust er geen schuld op hem vanwege zijn onwetendheid. Maar als hij erachter komt dan dient hij zijn reguliere kleding uit te doen en zijn Ihraam-kleding te dragen. Dit omdat het niet toegestaan is de staat van Ihraam te verlaten als men weet dat dit niet is toegestaan. Als hij dan zijn hoofd heeft geschoren of zijn haar heeft geknipt, dan kan hij de staat van Ihraam verlaten.”

Daliel ul-Akhtaa’ allatie yaqaca fiehal-Hadj wal Moectamir
(Fouten die gemaakt worden door pelgrims tijdens de Hadj of de cOemrah)