Fouten tijdens de Tawaaf

3867

Vraag:

Welke fouten kunnen zich voordoen tijdens de Tawaaf?

Antwoord:

Veel pelgrims houden zich aan specifieke smeekbedes tijdens de Tawaaf. Er zijn sommige groepen onder hen die iemand aanstellen die de smeekbedes voordraagt, waarna de rest van de groep die in koor herhaalt. Dit is fout, in twee opzichten.

Ten eerste is dit vasthouden aan een smeekbede die niet genoemd is om te verrichten op deze plek (Tawaaf). De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk geen specifieke smeekbede genoemd die men dient te gebruiken gedurende de Tawaaf.

Ten tweede is het in koor opzeggen van smeekbedes een innovatie. Ook zorgt het ervoor dat de concentratie van de andere pelgrims die de Tawaaf verrichten verstoord wordt. Wat toegestaan is, is dat eenieder zelf smeekbedes verricht zonder daarbij de stem te verheffen.

Sheikh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan (Al-Bidcoe wal-Moehdathaat wa maa laa Aslalahoe, blz. 398, al-Fataawa Fadhielat ush-Sheikh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan, boekdeel 2, blz. 30)