Geen basis voor de naam Hidjr Ismaa’iel

3049

Vraag:

Heeft Ismail (vrede zij met hem) zijn moeder Hadjar in de Hidjr Ismaaciel begraven? Ik heb één van onze geleerden dit horen zeggen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allereerst dienen we erop te wijzen dat er geen basis is voor de naam Hidjr Ismaaciel en dat Ismaaciel niets wist over de Hidjr. Ibraahiem en Ismaaciel (vrede zij met hen) bouwden de Kacbah volledig, inclusief het gebied van de Hidjr.

Door brand en een overstroming vóór de missie van de Profeet (vrede zij met hem) werden de muren van de Kacbah zwak. Wat van de muur over was, werd door Qoeraysh neergehaald, waarna zij het herbouwden. Zij kwamen geld van goede bronnen tekort en waren niet in staat de bouw te voltooien op de fundamenten van Ibraahiem en Ismaaciel. Hierdoor lieten zij de Hidjr hierbuiten en bouwden een kleine muur om aan te geven dat het onderdeel was van de Kacbah. Zij hadden zichzelf de voorwaarde gesteld dat er niets voor de bouw gebruikt mocht worden, behalve dat wat afkomstig was van goede bronnen. En dat de verdiensten van prostituees, opbrengsten van op rente gebaseerde transacties of geld dat onrechtmatig van iemand was verkregen niet gebruikt mochten worden.

cAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) zei: “Ik vroeg de Profeet (vrede zij met hem) over de muur en of het onderdeel van het Huis is?” Hij (vrede zij met hem) antwoordde: “Ja.” Ik vroeg: “Waarom hebben zij het niet toegevoegd aan het Huis?” Waarop hij (vrede zij met hem) antwoordde: “Jouw mensen kwamen geld tekort.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

“De muur” (in de overlevering) refereert naar de Hidjr. De correcte manier is het al-Hidjr te noemen zonder het toe te schrijven aan Ismaaciel (vrede zij met hem).

Het is in geen enkele Marfoec overlevering (d.w.z. in bewoording van de Profeet) verhaald dat Ismaaciel (vrede zij met hem) of Hadjar in de Hidjr zijn begraven. Wel zijn er Mawqoef overleveringen (d.w.z. in bewoording van de overleveraar) met zwakke Isnaads (ketens van overleveraars) waaruit begrepen kan worden dat het graf van Ismaaciel zich in de Hidjr bevindt.

Zie voor meer informatie ‘Tahdhier us-Saadjid min Ittikhaadh il-Qoeboer Masaadjid’ (waarschuwing van de biddenden tegen het nemen van graven als plaatsen van aanbidding) blz. 75-76 van Sheikh al-Albaanie (moge Allah genadig met hem zijn).

Het is zeer onwaarschijnlijk dat Ismaaciel (vrede zij met hem) zijn moeder in de Kacbah zou begraven hebben of dat zijn zonen hem hierin zouden begraven. Zo een suggestie vereist bewijs. En zoiets is niet bewezen. Alle lof zij Allah.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com