Geldigheid Hadj van een kind

4263

Vraag:

Ik wil mijn jonge zoon, die nog niet de volwassenheid heeft bereikt, meenemen op Hadj. Zal zijn Hadj worden geaccepteerd?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De geleerden zijn het erover eens dat de Hadj en de cOemrah niet verplicht zijn voor degenen die nog niet de volwassenheid hebben bereikt. Dit omdat de pen is opgeheven voor kinderen, zoals de Profeet (vrede zij met hem) zei:“De Pen is voor drie mensen opgeheven (d.w.z. hun daden worden niet opgeschreven); voor het kind totdat hij volwassen wordt, voor de krankzinnige totdat hij weer bij zinnen is, en voor de slapende totdat hij wakker wordt.”

(Aboe Daawoed en Ibnoe Maadjah)

Wat de geldigheid van de Hadj van een kind betreft, is dat de correcte mening is dat zijn Hadj geldig is en hij hiervoor beloond zal worden. Dit is de mening van de meerderheid van de geleerden, en er is aangegeven dat hier consensus over bestaat.

Ibnoe cAbbaas heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) een aantal ruiters ontmoette in ar-Rawha’ en hij (vrede zij met hem) zei: “Wie zijn deze mensen?” Zij zeiden: “Moslims. En wie bent u?” Hij (vrede zij met hem) zei: “De Boodschapper van Allah.” Toen tilde een vrouw een kind op en zei: “Is er Hadj voor hem?” Hij (vrede zij met hem) zei: “Ja, en jij zal een beloning krijgen.”

(Moeslim)

Islamqa.com