Hadj herhalen

3799

Vraag:

Is het goed om de Hadj ieder jaar te verrichten als je hiertoe in staat bent, of is het beter om het om de twee of drie jaar te verrichten?

Antwoord:

“Alle lof zij Allah.

Allah heeft de Hadj voor elke volwassen persoon, die hiertoe in staat is, eenmaal in zijn leven verplicht gesteld. De extra bedevaarten die worden verricht, zijn vrijwillig en zijn handelingen waarmee men dichterbij Allah kan komen. Er is geen bewijs dat de vrijwillige Hadj een bepaald aantal keer verricht moet worden. Dit hangt echter af van:

• De financiële situatie van een persoon;

• Zijn gezondheidstoestand;

• De situatie van zijn familie en de arme mensen om hem heen;

• De verschillende algemene belangen van de Oemmah en of hij een leidende rol binnen de Oemmah heeft en of hij hun steunt met zijn bezittingen;

• Zijn status binnen de gemeenschap en of hij hun meer tot nut zal zijn als hij blijft of reist voor de Hadj, etc.

Iedere persoon dient naar zijn eigen situatie te kijken en voorrang te geven aan datgene wat het beste voor hem is.

En Allah is de Bron van kracht. Moge Allahs Zegeningen en Vrede met de Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen zijn.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah lil-Boehoeth il-cIlmiyyati wal-Iftaa’, boekdeel 11, blz. 1)

Indien mogelijk, dient men geen vijf jaar aan zich voorbij te laten gaan zonder de Hadj opnieuw te verrichten. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah zegt: “Hoe komt het dat Ik Mijn dienaar voorzien heb met goede gezondheid en ruime middelen van provisie, en vijf jaar strekken zich voorbij zonder dat hij komt om Mij (d.w.z. bij Zijn gewijde Huis te Mekka) komt bezoeken.”

(Ibn Hibbaan en authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)

En Allah weet het best.

Islamqa.com