Hadj of ʿOemrah doen voor iemand die dit niet kan betalen

6428

Vraag:

Is het toegestaan voor iemand om de ʿOemrah of Hadj te verrichten voor een familielid dat ver van Mekka woont? Dit familielid bezit niets om daar naartoe te gaan, maar zou in principe wel in staat zijn om de Tawaaf te verrichten?

Antwoord:

Het is niet verplicht voor het aangegeven familielid om de Hadj te verrichten, zolang die niet in staat is om het financieel op te brengen. Het is dan ook niet toegestaan om in zijn plaats de Hadj of ʿOemrah te verrichten. Dit omdat hij lichamelijk in staat zou zijn om zowel de Hadj- als de ʿOemrah-rituelen te verrichten, mocht hij zich daar bevinden. Het is pas toegestaan om voor iemand de Hadj of ʿOemrah te verrichten als het gaat om een overledene of iemand die lichamelijk niet in staat is om de rituelen uit te voeren.

Permanente commissie voor het geven van Fataawa
(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah: boekdeel 11, blz. 52)