Hadj Tamattoec, maar menstruatie begint. Wat nu?

7210

Vraag:

Wat dient een vrouw te doen als zij de Hadj Tamattoec wilt verrichten (Hadj gekoppeld met een cOemrah vooraf), maar na vertrek menstrueert? Hierdoor is zij niet in staat is om eerst de cOemrah te verrichten. Kan zij nog steeds de Hadj Tamattoec verrichten zonder eerst de cOemrah te hebben verricht of dient zij haar intentie te veranderen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als een vrouw de (staat van) Ihraam betreedt voor de cOemrah, waarna haar menstruatie begint en zij hiervan niet rein wordt vóór (de dag van) cArafah, dan dient zij de intentie voor Hadj aan te nemen. Het wordt dan een Qiraan (de cOemrah is overgegaan in de Hadj). Dit gebeurde ook bij cAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) toen zij de Hadj Tamattoec wilde verrichten. Nadat zij de staat van Ihraam had betreden, begon haar menstruatie en was zij niet in staat de cOemrah vóór de Hadj te verrichten. Daarop voegde zij de Hadj en cOemrah samen waarna het een Qiraan werd.

(al-Boekhaarie en Moeslim)

In Zaad ul-Moestaqnic staat vermeld: “Als een vrouw menstrueert en vreest dat zij de Hadj zal missen, dan dient zij de (staat van) Ihraam te betreden voor de Hadj en wordt het een Qiraan.”

Sheikh Ibn ul-cOethaymien (moge Allah genadig met hem zijn) zei: “Wat hier met ‘vrouw’ bedoeld wordt, is de vrouw die Hadj Tamattoec verricht. Zij betreedt de staat van Ihraam voor de cOemrah, zodat zij de Ihraam daarna kan verlaten en de Hadj in hetzelfde jaar nog kan verrichten. Zij bereikt Mekka op de vijfde dag van Dhoel-Hidjjah en krijgt vervolgens te maken met haar menstruatie die normaal zes dagen duurt. Zij wordt dus op de elfde dag rein, en dus nadat het staan (in cArafah) voorbij is. Ze kan de Tawaaf en Sacyi daarom niet verrichten en haar cOemrah eindigen. We zeggen tegen deze vrouw: “Je dient de (staat van) Ihraam voor de Hadj te betreden, zodat je Qiraan zal verrichten. Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) cAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) instrueerde om dit te doen toen haar menstruatie in Sarif (een plaats nabij Mekka) begon, voordat zij Mekka binnenkwam. Het basisprincipe met betrekking tot een bevel of instructie (in een tekst) is dat het op een verplichting duidt.”

(ash-Sharh ul-Moemtic; boekdeel 7, blz. 98)

Het is dus duidelijk dat deze vrouw niet in staat is de Hadj Tamattoec te verrichten. Daarentegen dient zij dit van Tamattoec in Qiraan te veranderen. En zij dient een Hady (offerdier) te aan te bieden, zoals iemand die Tamattoec verricht.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com