Hadj Tamattoeʿ, maar menstruatie begint. Wat nu?

7784

Vraag:

Wat dient een vrouw te doen als zij de Hadj Tamattoeʿ wilt verrichten (Hadj gekoppeld met een ʿOemrah vooraf), maar na vertrek menstrueert? Hierdoor is zij niet in staat is om eerst de ʿOemrah te verrichten. Kan zij nog steeds de Hadj Tamattoeʿ verrichten zonder eerst de ʿOemrah te hebben verricht of dient zij haar intentie te veranderen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als een vrouw de (staat van) Ihraam betreedt voor de ʿOemrah, waarna haar menstruatie begint en zij hiervan niet rein wordt vóór (de dag van) ʿArafah, dan dient zij de intentie voor Hadj aan te nemen. Het wordt dan een Qiraan (de ʿOemrah is overgegaan in de Hadj). Dit gebeurde ook bij ʿAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) toen zij de Hadj Tamattoeʿ wilde verrichten. Nadat zij de staat van Ihraam had betreden, begon haar menstruatie en was zij niet in staat de ʿOemrah vóór de Hadj te verrichten. Daarop voegde zij de Hadj en ʿOemrah samen waarna het een Qiraan werd.

(al-Boekhaarie en Moeslim)

In Zaad ul-Moestaqniʿ staat vermeld: “Als een vrouw menstrueert en vreest dat zij de Hadj zal missen, dan dient zij de (staat van) Ihraam te betreden voor de Hadj en wordt het een Qiraan.”

Sheikh Ibn ul-ʿOethaymien (moge Allah genadig met hem zijn) zei: “Wat hier met ‘vrouw’ bedoeld wordt, is de vrouw die Hadj Tamattoeʿ verricht. Zij betreedt de staat van Ihraam voor de ʿOemrah, zodat zij de Ihraam daarna kan verlaten en de Hadj in hetzelfde jaar nog kan verrichten. Zij bereikt Mekka op de vijfde dag van Dhoel-Hidjjah en krijgt vervolgens te maken met haar menstruatie die normaal zes dagen duurt. Zij wordt dus op de elfde dag rein, en dus nadat het staan (in ʿArafah) voorbij is. Ze kan de Tawaaf en Saʿyie daarom niet verrichten en haar ʿOemrah eindigen. We zeggen tegen deze vrouw: “Je dient de (staat van) Ihraam voor de Hadj te betreden, zodat je Qiraan zal verrichten. Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) ʿAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) instrueerde om dit te doen toen haar menstruatie in Sarif (een plaats nabij Mekka) begon, voordat zij Mekka binnenkwam. Het basisprincipe met betrekking tot een bevel of instructie (in een tekst) is dat het op een verplichting duidt.”

(ash-Sharh ul-Moemtieʿ; boekdeel 7, blz. 98)

Het is dus duidelijk dat deze vrouw niet in staat is de Hadj Tamattoeʿ te verrichten. Daarentegen dient zij dit van Tamattoeʿ in Qiraan te veranderen. En zij dient een Hady (offerdier) te aan te bieden, zoals iemand die Tamattoeʿ verricht.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com