Het kussen van de Kacbah

3820

Vraag:

Is het kussen van de Kacbah tijdens de rituelen van de Hadj of cOemrah toegestaan of verboden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

“Het is voorgeschreven om de zwarte steen te kussen. De Profeet (vrede zij met hem) kuste de zwarte steen. Verder kuste hij geen ander gedeelte van de Kacbah.

En Allah is de Bron van alle kracht. Moge Allah vrede en zegeningen verspreiden over onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem) en zijn familie en metgezellen.

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa'iemah lil-Boehoeth il-cIlmiyyati wal-Iftaa', boekdeel 11, blz. 228-229)

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn cAbdillaah ibn Baaz
Sheikh cAbdoer-Razzaaq cAfiefie
Sheikh cAbdoellaah ibn Ghadyaan