Het offer achterlaten

3347

Vraag:

Wat is het oordeel over iemand die zijn offer slacht en het vervolgens achterlaat? Wordt dit beloond of niet?

Antwoord:

Het is aan degene die zijn offer slacht om ervoor te zorgen dat het terecht komt bij degenen die het rechtmatig nodig hebben. Het is niet toegestaan om een offerdier te slachten en het vervolgens achter te laten. Als iemand een deel van het offerdier neemt en het opeet, en de rest uitgeeft in liefdadigheid, dan wordt dit beloond.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Fataawa al-Hadj walcOemrah waz-Zieyaarah, blz. 124)