Het verrichten van de cOemrah alvorens de Hadj

3885

Vraag:

Is het toegestaan om eerst de cOemrah te verrichten en daarna de verplichte Hadj?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ja, het is toegestaan voor een persoon om de cOemrah te verrichten alvorens hij de Hadj verricht. De Profeet (vrede zij met hem) en zijn metgezellen hebben eveneens de cOemrah verricht alvorens ze de (verplichte) Hadj hadden verricht.

En alle succes is afkomstig van Allah. Vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed en diens familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor het geven van fatwas (Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah lil-Boehoeth il-cIlmiyyati wal-Iftaa’, boekdeel 11, blz. 318)