Het wassen van de stenen voor de Djamaraat

3388

Vraag:

Wat is het oordeel over het wassen van de stenen voor het stenigen (van de Djamaraat)?

Antwoord:

De stenen hoeven niet gewassen te worden. Wanneer een persoon ze wast met de intentie Allah (hiermee) te aanbidden, dan is dit een innovatie, omdat de Profeet (vrede zij met hem) dit niet heeft gedaan.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (al-Bidcah wal-Moehdathaat wa maa laa asla lahoe – blz. 404)