In koor opzeggen van de Talbiyyah

3700

Vraag:

Wat is het oordeel over het reciteren van de Talbiyyah als een groep in koor?

Antwoord:

Sommige pelgrims reciteren de Talbiyyah (het zeggen van Labbayk Allaahoemma Labbayk) als een groep in koor. Eén van hen bevindt zich ofwel voorin, in het midden of achterin de groep en reciteert de Talbiyyah, terwijl de rest hem in koor volgt. Dit is door geen enkele metgezel genoemd in een overlevering. Anas ibn Maalik zei echter wel: “Wij waren met de Profeet (vrede zij met hem) – op Hadj ul-Wadaac (de afscheidsbedevaart) – en onder ons waren zij die “Allahoe Akbar” riepen en zij die “Laa ilaaha illAllaah” riepen en zij die de Talbiyyah riepen.”

Dit is wat voorgeschreven is voor de moslims, waarbij eenieder voor zichzelf alleen de Talbiyyah reciteert, zonder (zijn recitatie) samen te voegen met die van anderen.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (al-Bidcah wal-Moehdathaat wa maa laa Aslalahoe – blz. 394 Fiqh ul-cIbaadaat – blz. 343)