In wachtperiode naar Hadj gaan

5449

Vraag:

Een vrouw bevindt zich momenteel in haar wachtperiode vanwege haar overleden echtgenoot. De Hadj-periode breekt echter aan. Zij is verder ook in staat om de Hadj dit jaar te verrichten en ze heeft ook een Mahram. Dient zij de Hadj nu wel of niet te verrichten?

Antwoord:

Zij dient de Hadj niet te verrichten en thuis te blijven. Zij is hiertoe immers niet verplicht, aangezien Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Allah heeft voor de mensen de Hadj verplicht gesteld, (voor hen) die in staat zijn daarheen op weg te gaan.”

(Soerat Aali ʿImraan: 97)

Religieus gezien is deze vrouw namelijk niet in staat om de Hadj te verrichten, ondanks dat zij een Mahram heeft. Zij dient de Hadj daarom uit te stellen tot volgend jaar of het jaar daarop. Dit naargelang haar mogelijkheden.

Sheikh Moehammad ibn Saalih al-ʿOethaymien
(Madjmoeʿ Fataawa Ibn ʿOethaymien, boekdeel 21, blz.68)