Mag een vrouw zonder mahram de Oemrah verrichten?

30385

Vraag:

Ik ben van plan de cOemrah (kleine bedevaart) samen met mijn zus, haar man en mijn moeder te gaan verrichten in de maand Ramadan. Is dit toegestaan?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Het is voor jou niet toegestaan om samen met hen te gaan, omdat de man van je zus geen Mahram van je is. Het is overgeleverd door Ibn cAbbaas dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Het is niet toegestaan voor een vrouw om te reizen zonder Mahram.” Deze uitspraak deed hij toen hij aan het preken was op de Minbar tijdens de dagen van al-Hadj. Er stond een man op en zei: “O Boodschapper van Allah, waarlijk, mijn vrouw is vertrokken voor het verrichten van de Hadj en waarlijk, ik heb mij ingeschreven voor die en die veldslag.” Hierop zei de Profeet (vrede zij met hem): “Ga de Hadj met je vrouw verrichten.”

De Profeet (vrede zij met hem) vroeg hem niet of zijn vrouw veilig was, alleen was, dat er andere vrouwen met haar waren of dat zij jong of oud was.

Wanneer de steller van de vraag geen Mahram kan vinden om de cOemrah mee te verrichten, dan valt haar niets te verwijten. Dit omdat tot de voorwaarden van de cOemrah en Hadj het hebben van een Mahram behoort.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien