Mag je elk jaar op Hadj?

6487

Vraag:

Als een man in staat is om elk jaar de Hadj te verrichten, is het dan zo, zoals sommigen beweren, dat hij dit moet laten om anderen de kans te geven?

Vraag ontvangen op 12 december 2004

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Het is juist aanbevolen om de Hadj elk jaar te verrichten. Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) ons het volgende adviseerde: “De gezegende Hadj kent geen andere beloning dan het Paradijs.” (al-Boechari en Moeslim)

Als de persoon daarentegen vreest te vervallen in fitnah door nogmaals te gaan, door naar vrouwen te kijken en zich onder hen te begeven: in dit geval kan er gezegd worden dat het beter is om niet te gaan en dit geld uit geven als liefdadigheid. Dit omdat het vermijden van nadelige zaken voorgaat op het verrichten van voordelige zaken.

Gaat het echter om iemand die de Hadj naar behoren weet te verrichten en in staat is de mensen op een goede wijze te beïnvloeden met zijn kennis, daden en goede gedragscode, voor hem is het toegestaan om elk jaar de bedevaart te verrichten.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien