Mekka betreden zonder Ihraam

5887

Vraag:

Een aantal jaren geleden was ik met mijn vrouw onderweg om de cOemrah verrichten. We waren met een andere familie samen met de auto gegaan vanuit Riyad. Mijn vriend zei dat het voor ons mogelijk was om Mekka te betreden zonder Ihraam1 en daar te overnachten om vervolgens daar in de staat van Ihraam te treden. We hebben dit gedaan zonder te weten dat het verboden was. Deze cOemrah was niet de verplichte cOemrah. We hebben sindsdien ook meerdere malen de cOemrah verricht, waarbij we vanuit de Mieqaat2 de staat van Ihraam betraden.

Moeten we wat betreft deze cOemrah iets doen? Als we een offer moeten brengen, zijn er dan organisaties die dat namens ons kunnen doen? Ik ben namelijk werkzaam in Riyad?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Zonder enige twijfel heeft jouw vriend een fout gemaakt door jou te vertellen dat het toegestaan was om de Mieqaat te passeren zonder in staat van Ihraam te treden. Hij maakte een andere fout door jullie in Mekka in Ihraam te laten treden. De inwoners van Mekka en degenen die onder hetzelfde oordeel vallen moeten buiten de grens van de al-Haram (d.w.z. Mekka) gaan (om de Ihraam te betreden) als zij de cOemrah willen verrichten.

De Islam heeft de Mieqaat bepaald voor degenen die naar Mekka komen voor de Hadj en cOemrah. Dus de pelgrim passeert ofwel de Mieqaat en gaat vanaf daar de staat van Ihraam in, of hij betreedt de Ihraam vanaf een plaats die aan de Mieqaat grenst.

Wie tussen de Mieqaat en Mekka woont moet de Ihraam betreden vanaf de plek waar hij zich bevindt. Hetzelfde geldt voor degene die uit Jeddah en omgeving komt, wat dichterbij Mekka is dan de verschillende Mieqaat. Wanneer hij beslist om cOemrah te verrichten, dan treedt hij Ihraam in vanaf de plek waar hij is.

Het is overgeleverd dat Ibn cAbbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft voor de inwoners van Medina, Dhoel-Hoelayfah als Mieqaat bepaald. Al-Djoehfah voor de mensen uit ash-Shaam (Syrië). Qarn ul-Manaazil voor de mensen uit an-Nadjd (een regio in Saoedi-Arabië). En Yalamlam voor de mensen uit Jemen. En hij zei: “En deze Mieqaat zijn voor de mensen uit deze verschillende plaatsen, en daarnaast (ook) voor degenen die deze plaatsen (d.w.z. de Mieqaat) passeren met de intentie voor het verrichten van de Hadj of de cOemrah. En wie tussen deze grenzen leeft, kan de Ihraam betreden vanaf de plek waar hij begint.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Wat jouw vriend moet doen, is berouw tonen en om vergeving vragen voor het toeschrijven van dat oordeel aan de Islam. Wat jij moet doen, volgens de meerderheid van de geleerden, is het offeren van een schaap dat moet worden geslacht in al-Haram (Mekka) en waarvan het vlees moet worden verdeeld aan de arme mensen aldaar. Als iemand van jullie niet in staat is dit te doen, dan is het voldoende voor hem om berouw te tonen.

De geleerden van de Permanente Commissie zeiden: “Wat degene moet doen die de intentie heeft de cOemrah te verrichten en bij een Mieqaat aankomt, is het betreden van de Ihraam vanaf daar. Het is voor hem niet toegestaan om het te passeren zonder de Ihraam te betreden. Aangezien je de Ihraam niet hebt betreden vanaf de Mieqaat, moet elk van jullie een offer brengen. Dit betekent het slachten van een schaap in Mekka dat geschikt is als een Oedhiyah3-offer en waarvan het vlees verdeeld wordt aan de armen daar. Je mag er zelf niets van eten. Wat betreft het niet bidden van twee Rakacaat na het aantrekken van de Ihraam kleding, daar treft jou geen blaam voor.”

(Fataawa al-Ladjnah ad-Daa’imah lil-Boehoeth il-cIlmiyyati wal-Iftaa’, boekdeel 1, blz. 176-177)

Sheikh ibn ul-cOethaymien (moge Allah hem genadig zijn) zei na een gedetailleerde wetenschappelijke discussie over de kwestie van degene die een verplicht onderdeel van de Hadj en cOemrah nalaat: “In dit geval zeggen we tegen degene die een verplicht onderdeel nalaat: “Slacht een offerdier in Mekka en verdeel zelf het vlees onder de armen. Of stel een betrouwbare vertegenwoordiger aan onder de vertrouwenspersonen. Als je niet in staat bent dit te doen, dan is jouw berouw voldoende en je hoeft niet te vasten. Dit is onze mening in deze kwestie.”

(Ash-Sharh ul-Moemtic, boekdeel 7, blz. 441)

Je kunt ook contact opnemen met betrouwbare organisaties om het offerdier namens jou in Mekka te slachten.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com

 

1.     Een staat waarin het verboden is om bepaalde zaken te verrichten die op andere tijdstippen wel zijn toegestaan. Tijdens deze fase worden de verplichtingen vanHadj en cOemrah verricht.

2.     Eén van de verschillende plaatsen die de Profeet (vrede zij met hem) voor de mensen heeft aangewezen als vertrekpunt van Ihraam, als zij de intentie hebben om Hadj of cOemrah te verrichten.

3.     D.w.z. dat het schaap niet besmet, mank of duidelijk ziek of zeer zwak mag zijn.