Menstruatie tegengaan tijdens Hadj of cOemrah

5599

Vraag:

Is het toegestaan voor een vrouw om medicijnen in te nemen om daarmee haar menstruatieperiode uit te stellen, zodat zij de rituelen van de Hadj of cOemrah gemakkelijk kan uitvoeren?

Antwoord:

Ik zie er geen kwaad in wanneer een vrouw deze medicatie inneemt, mits de dokter hierin geen schade voorziet voor de vrouw. Het basisprincipe is dus dat deze zaken toegestaan zijn, zolang men hiermee niet in zondes vervalt.

Sheikh Mohammed Naasir ud-Dien al-Albaanie (Fataawa al-Moehimmah lin-Nisaa’ il-Oemmah, blz. 53)