Rentelening en de Hadj

7624

Vraag:

Een vrouw heeft een lening met rente afgesloten en lost dit af met haar salaris. Nu wilt zij de Hadj verrichten. Kan ze voor de Hadj haar salaris gebruiken? Wat is het oordeel over haar Hadj?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is verboden leningen met rente af te sluiten. Degene die dit doet, dient berouw te tonen tegenover Allah en spijt te hebben van deze ernstige zonde. Hij dient zich te haasten in het aflossen van de lening en af te zijn van rente en de effecten ervan. Hij hoeft niets te betalen, behalve het hoofdbedrag. Het is niet toegestaan de verboden rente te betalen, tenzij hij vreest geschaad te worden. In dit geval dient hij het te betalen, omdat hij hiertoe genoodzaakt is.

Deze vrouw mag de Hadj verrichten met haar salaris. Haar salaris is namelijk een gedeelte van haar rijkdom dat zij bezit. En het is toegestaan als dit verdiend is met toegestaan werk.

Al de schuld in termijnen afgelost moet worden en haar Hadj invloed heeft op de aflossing van deze schuld, dan hoeft zij de Hadj niet te verrichten. Zij dient dan te beginnen met het aflossen van de schuld en daarna de Hadj te verrichten. Als het verrichten van de Hadj geen invloed heeft op de aflossing van deze betalingstermijnen, dan is er niets op tegen de Hadj te verrichten. Maar als het een vrijwillige Hadj betreft Hadj en zij al de verplicht Hadj heeft gedaan, dan is het beter voor haar deze schuld af te lossen zodat zij af is van deze verboden rente.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com