Sacy begint vanaf as-Safaa

3215

Vraag:

Wat is het oordeel over degene die de cOemrah verricht en de Sacy begint vanaf (de berg) al-Marwah in plaats vanaf (de berg) as-Safaa?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wat degene die de Sacy tussen as-Safaa en al-Marwah verricht moet doen, is te beginnen met datgene waarmee Allah, de Verhevene, en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) zijn begonnen. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, as-Safaa en al-Marwah(twee bergen in Mekka) behoren tot de Tekenen van Allah. Er treft degene die de hadj of de cOemrah verricht geen blaam om er tussen te lopen. En wie vrijwillig goede daden verricht, voorwaar, Allah is Dankbaar, Alwetend.”

(Soerat al-Baqarah: 158)

De Profeet (vrede zij met hem) begon zijn Sacy vanaf as-Safaa en zei: “Ik begin met datgene waarmee Allah is begonnen.”

(Moeslim)

De correcte mening is dat het verrichten van de Sacy in de juiste volgorde verplicht is. Degene die dus met al-Marwah begint, kan de eerste rondgang niet meetellen en dient een andere rondgang te doen.

Sheikh Mohammed al-Amien ash-Shanqietie zei: “Het dient begrepen te worden dat de meerderheid van de geleerden als voorwaarde stelt dat de Sacy in de juiste volgorde moet worden verricht; namelijk vanaf as-Safaa eindigend bij al-Marwah. Als hij start bij al-Marwah, dan wordt die ronde niet meegeteld. Tot degenen die als voorwaarde stellen dat het in de juiste volgorde verricht moet worden behoren: Maalik, ash-Shaaficie, Ahmad en hun metgezellen. Daarnaast al-Hasan al-Basrie, al-Awzaacie, Daawoed en de meerderheid van de geleerden.

Tegengestelde meningen (wat betreft de verplichting ervan, red.) werden hierover verhaald van Aboe Haniefah. De auteur van ‘Tabyien al-Haqaa'iq Sharh Kanz ud-Daqaa'iq’ (een boek over de Fiqh van imam Aboe Haniefah) zegt: “Als een persoon met de Sacy begint vanaf al-Marwah, dan dient de eerste rondgang niet geteld te worden omdat dit ingaat tegen het bevel.”

Sheikh Shihaab ud-Dien Ahmad ash-Shalabie zegt in zijn voetnoot van Tabyien ud-Daqaa'iq: “Met betrekking tot zijn woorden “Als een persoon met de Sacy begint vanaf al-Marwah”, dan dient de eerste ronde niet geteld te worden” staat in ‘Manaasik ul-Karmaanie’: “Naar onze mening is het verrichten in een bepaalde volgorde is geen essentiële voorwaarde. Ook al begint hij bij al-Marwah en arriveert bij as-Safaa, dan is dat acceptabel en mag hij dit meetellen. Echter is dit wel afgeraden, omdat hij niet doet wat behoort tot de Soennah. Daarom is het voor hem aangeraden om de ronde opnieuw te verrichten.”

As-Saroedjie zegt in ‘al-Ghaayah’: “Er is geen basis voor wat al-Karmaanie zegt.”

Ar-Raazie (moge Allah genadig met hem zijn) zegt in ‘Ahkaam ul-Qoer'aan’: “Als hij vanaf al-Marwah begint in plaats van as-Safaa, dan dient dat niet te worden geteld volgens de bekende meningen van onze metgezellen. Het is overgeleverd van Aboe Haniefah dat hij de ronde dient over te doen. Maar als hij het niet doet, rust er geen schuld op hem. Hij beschouwde het net als een tekortkoming om de juiste volgorde aan te houden bij het wassen van de ledematen tijdens de wassing.” De opmerking van as-Saroedjie, dat er geen basis is voor wat al-Karmaanie zegt, is onderwerp voor verdere discussie.”

Het bewijs dat door de meerderheid wordt aangehaald dat het essentieel is om de Sacy in de juiste volgorde te beginnen, is het feit dat de Profeet (vrede zij met hem) dit heeft gedaan en heeft gezegd: “Ik begin met datgene waarmee Allah is begonnen.”

(Moeslim)

An-Nasaa'ie heeft overgeleverd dat hij (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Begin met datgene waarmee Allah is begonnen.”

(an-Nasaa'ie)

Hij zei dit in de vorm van bevel of instructie. Daarnaast heeft hij gezegd: “Leer de Hadjrituelen van mij.”

(Moeslim)

Wij dienen dus van hem te leren en hem te volgen in de rituelen. En hier te beginnen waarmee Allah is begonnen en te volgen wat hij (vrede zij met hem) heeft gedaan, namelijk het handelen in overeenstemming met de Koran.”

(Adwaa' ul-Bayaan, boekdeel 5, blz. 250-251)

De geleerden van de Permanente Commissie hebben als antwoord, op een vraag van iemand die bij al-Marwah in plaats van as-Safaa begon en een achtste ronde toevoegde, gezegd: “Als de zaak is zoals je hebt beschreven, namelijk dat je een achtste ronde hebt verricht om de zeven ronden Sacy in de juiste volgorde te voltooien, dan is de Sacy geldig. Dit omdat de eerste ronde die je hebt verricht, begon bij al-Marwah en eindigde bij as-Safaa. En dat wordt als ongeldig beschouwd, omdat je het niet op de voorgeschreven manier hebt gedaan.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah lil-Boehoeth il-cIlmiyyati wal-Iftaa’, boekdeel 11, blz. 259-260)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com