Smeekbedes en het overbrengen van beloningen

3952

Vraag:

Er wordt gezegd dat het verrichten van smeekbedes voor de ouders, tijdens de verplichte gebeden, niet is toegestaan. Ook zegt men dat wanneer je de Koran uitleest of de Tawaaf verricht – met de intentie dat de beloning toekomt aan je ouders – niet is toegestaan. Klopt dat?

Antwoord:

Er is niets tegen op het verrichten van smeekbedes in het gebed voor jezelf, jouw ouders of iemand anders. Dat is juist rechtsgeldig. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Een dienaar is het dichtst bij zijn Heer wanneer hij in Soedjoed is. Vermeerder dus de smeekbedes (hierin).”

(Moeslim)

Ook zei hij (vrede zij met hem): “Wat betreft de Roekoec, prijs jouw Heer (daarin). En wat de Soedjoed betreft, vermeerder jouw smeekbede (daarin), want de kans is groot dat het verhoord zal worden.”

(Moeslim)

Ibnoe Mascoed heeft verhaald dat de Profeet hem de Tashahhoed leerde. Hij (vrede zij met hem) zei: “…Kies vervolgens een smeekbede die jou aanstaat en smeek (daarmee).”

En in een andere overlevering: “…Kies vervolgens van datgene waarnaar jij verlangt.”

Wat hiermee wordt bedoeld is vóór de Tasliem. Wanneer iemand dus smeekbeden verricht voor zichzelf, zijn ouders of de moslims – in de Soedjoed of aan het eind van het gebed -, dan is hier niets mis mee. Dit wordt in zijn algemeenheid vermeld in deze en in andere overleveringen.

Wat betreft het overbrengen van de beloning voor het reciteren van de Koran of het verrichten van de Tawaaf voor de ouders of andere moslims, hier bestaat een meningsverschil over onder de geleerden. Het is beter om dit te laten, aangezien er geen bewijs is dat dit toestaat. Daden van aanbidding zijn permanent vastgelegd dus niets mag daarvan worden gepraktiseerd, tenzij dit rechtsgeldig is gemaakt door de Sahriecah. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Wie iets toevoegt aan deze zaak van ons wat hiertoe niet behoort, het zal verworpen worden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

En in een andere overlevering: Wie een daad verricht die niet in overeenstemming is met onze zaak, het zal verworpen worden.”

(Moeslim)

En Allah is de Schenker van Succes.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz (al-Bidcoe wal-Moehdathaat wa maa laa Aslalahoe, blz. 382, Madjallat ul-Boehoeth ul-Islaamiyyah, boekdeel 46, blz. 198)