Smeekgebed voor een ander tijdens cOemrah

4610
Vraag:
Als een kind cOemrah verricht voor zijn ouder, is het hem dan toegestaan om een smeekgebed voor zichzelf te verrichten?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, diens familie en metgezellen.
Het is voor de persoon toegestaan om tijdens deze cOemrah smeekgebeden te verrichten voor zichzelf, zijn vader en andere moslims. Het is namelijk de bedoeling dat hij alleen de handelingen die nodig zijn voor een cOemrah verricht namens degene voor wie deze bestemd is. Het verrichten van smeekgebeden daarentegen is geen verplicht onderdeel van cOemrah en dus is het hem toegestaan om zichzelf, zijn ouder en alle moslims te betrekken bij deze smeekgebeden.
Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
al-Fataawaa al-Moehimmah, blz. 513