Soorten Tawaaf (rondgang) om de Kaʿbah

10719

Vraag:

Er bestaan verschillende soorten van at-Tawaaf rond de Kaʿbah. Welke soorten zijn dit en wat is de regelgeving voor elk van deze soorten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er zijn vele soorten van at-Tawaaf rond de Kaʿbah.

Zo is er de Tawaaf ul-Ifaadah tijdens de Hadj. Deze wordt ook wel de Tawaaf az-Ziyaarah (bezoekrondgang) genoemd. Deze vindt plaats na het staan op ʿArafah op de dag van ʿIed ul-Adha of daarna, en is één van de zuilen van de Hadj.

Ook is er de Tawaaf ul-Qoedoem (aankomstrondgang) voor de Hadj. Deze wordt verricht door de pelgrim die in staat van Ihraam (gewijde toestand) treedt met de intentie van de Hadj wanneer hij aankomt bij de Kaʿbah. Alsook door de pelgrim die deze staat (van Ihraam) treedt met de intentie van al-Qiraan (de Hadj en ʿOemrah samen verrichten en aaneengesloten). Het is één van de verplichtingen van de Hadj of (tenminste) één van de aanbevolen rituelen daarvan (Soennah). Hierover bestaat meningsverschil tussen de geleerden.

Dan is er de Tawaaf ul-ʿOemrah. Dit is een zuil van de cOemrah. Het nalaten ervan maakt de ʿOemrah ongeldig.

Ook is er de Tawaaf ul-Wadaaʿ (de afscheidsrondgang). Deze wordt verricht nadat men de handelingen van de Hadj heeft voltooid en besloten heeft om Mekka te verlaten. De meest correcte van de twee uitspraken van de geleerden hierover is dat dit een verplichting is voor iedere pelgrim. Behalve voor vrouwen die (op dat moment) menstruerend zijn of kraambloed verliezen. Wie deze (handeling) nalaat, is verplicht een offerdier te slachten dat gelijk is aan dat van het Offerfeest.

Dan is er ook de Tawaaf (rondgang) als nakoming van een gelofte. Dit door iemand die de gelofte heeft gemaakt om de rondgang om de Kaʿbah te verrichten. Deze is verplicht vanwege de gelofte.

Verder is er ook de vrijwillige Tawaaf.

Allen bestaan ze uit zeven rondgangen. Hierna verricht men twee gebedseenheden achter Maqaam Ibraahiem (de Standplaats van Ibrahim), indien mogelijk. Mocht dit toch niet mogelijk zijn, dan kan men deze elders in de Moskee verrichten.

Al het succes komt van Allah, en Zegeningen en Vrede van Allah zij met onze Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

Permenante Commisie voor het geven van fatwa’s
(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 11, blz. 123/124)