Startpunt van de Tawaaf

4582

Vraag:

Sommige mensen beginnen met de Tawaaf vanaf de deur van de Kacbah en niet vanaf de Zwarte Steen. Is hun Tawaaf geldig?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Sheikh Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien zei: “Degene die zijn Tawaaf begint bij de deur van de Kacbah en het afmaakt op basis daarvan, (zijn Tawaaf) wordt niet beschouwd als het voltooien van de Tawaaf. Allah, de Verhevene, zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“…en een rondgang maken om het Aloude Huis (de Kacbah).”

(Soerat al-Hadj: 29)

De Profeet (vrede zij met hem) begon zijn Tawaaf bij de Zwarte Steen en zei tegen de mensen: “Leer van mij de rituelen (van Hadj).”

(Moeslim)

Als hij de Tawaaf begint aan de deur van de Kacbah, of niet in lijn met de Zwarte Steen – zelfs als hij maar een beetje afwijkt – dan is zijn eerste rondgang ongeldig, want het is niet compleet. Hij moet dit overdoen als hij zich dit kort daarna herinnert. Anders moet hij de gehele Tawaaf overdoen, beginnend in lijn met de Zwarte Steen.

Er is een lijn aangebracht op de grond die in lijn is met de Zwarte Steen, en deze reikt tot aan de rand van het gebied voor de Tawaaf, als een teken van waar te beginnen en te eindigen met de Tawaaf. Doordat deze lijn getrokken is, maken mensen die de Tawaaf verrichten minder fouten, maar er zijn nog steeds een aantal onwetende mensen. Wat het geval ook is, mensen dienen op deze fout te letten, anders lopen zij het risico dat hun Tawaaf niet volledig is.

Zie: “Daliel ul-Akhtaa’ allatie yaqaca fiehal-Hadj wal-Moectamir (fouten die gemaakt worden door pelgrims tijdens de Hadj of de cOemrah).

Islamqa.com