Voor hoeveel mensen geldt de Oedhiyah?

3572

Vraag:

Wij zijn met acht mensen. Mijzelf, mijn echtgenote en mijn kinderen. Is één Oedhiyah (offerdier) voldoende voor ons? Of dient er per persoon één dier ter zijn?

Als één voldoende is voor ons, is het dan toegestaan voor mijn buren en mij om één Oedhiyah te delen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Eén schaap is voldoende als Oedhiyah voor een man en zijn familie en voor wie hij dit wilt van de moslims. Dit vanwege de overlevering van cAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) die heeft gezegd dat de Profeet (vrede zij met hem) beval dat er een ram met zwarte poten, zwarte buik en zwarte cirkels rond de ogen bij hem werd gebracht zodat hij het kon offeren. Hij zei tegen haar: “O cAa’ishah, geef me een mes.” Daarna zei hij: “Slijp het op een steen.” Dit deed zij. Hierop pakte hij het, nam de ram en legde het op de grond en slachtte het, zeggende: “In de Naam van Allah. O Allah, accepteer het (dit offer) namens Mohammed, de familie van Mohammed en de gemeenschap van Mohammed.” Daarna offerde hij (vrede zij met hem) het.

(Moeslim)

Aboe Ayyoeb al-Ansaarie zei: “In de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) offerde een man een schaap namens zichzelf en zijn huishouden, aten zij er wat van en gaven zij anderen ervan.”

(Ibn Maadjah en at-Tirmidhie;
Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie in Sahieh at-Tirmidhie)

Als een man één schaap of geit namens zichzelf en zijn familie offert, dan is dit genoeg voor elk familielid waarvoor hij de intentie heeft, zowel de levende als overledene. Als hij niet een specifieke intentie heeft, dan omvat het eenieder die onder dit woord (familie of huishouden) valt, zowel volgens het gebruik als taalkundig. Wat gebruikelijk is, wijst op eenieder die hij onderhoudt van zijn vrouwen, kinderen en familieleden. Taalkundig houdt het eenieder in die aan hem is gerelateerd van zijn eigen kinderen en de nakomelingen van zijn vader, opa en overgrootvader.

Eén zevende van een kameel of koe is gelijk aan één schaap. Als een man één zevende deel van een kameel of koe offert namens zichzelf en zijn familie, dan is dat voldoende. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd dat één zevende van een kameel of koe gelijk staat aan één schaap in het geval van de Hadiy (offer gedurende de Hadj). Dit is dus ook van toepassing op de Oedhiyah, omdat er hierin geen verschil is tussen de Oedhiyah en de Hadiy.

Als er twee of meer mensen een schaap kopen en offeren, dan volstaat dit niet. Dit is namelijk niet overgeleverd in de Koran en Soennah. Ook als acht of meer mensen één kameel of koe delen, dan volstaat dit niet (maar het is toegestaan om met zeven mensen één kameel of één koe te delen). Dit omdat daden van aanbidding beschreven zijn in de Koran en Soennah en niet zijn gebaseerd op persoonlijke meningen. Het is niet toegestaan om de vastgestelde limieten te overschrijden met betrekking tot de hoeveelheid of de manier waarop iets verricht wordt. Dit heeft niets van doen met 'anderen betrekken in de beloning'. Het is namelijk overgeleverd dat er geen maximaal aantal mensen is vastgesteld namens wie een offer verricht kan worden.

Islamqa.com