Waarom dragen pelgrims specifieke kleding?

4270

Vraag:

Waarom dragen pelgrims specifieke kleding1 tijdens de Hadj?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah heeft ons via de tong van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) bevolen om gedurende de Hadj en de cOemrah de Izaar (onderste kledingstuk) en Ridaa’ (bovenste kledingstuk) te dragen. Dit vanwege een wijsheid die bij Hem bekend is. We dienen gehoorzaam te zijn in de hoop op het verkrijgen van beloning, ongeacht of we de reden wel of niet kennen.

De geleerden hebben hierover gezegd dat het (dragen van deze kleding) een herinnering is voor de mensen aan de Dag waarop ze opgewekt en verzameld zullen worden; de Dag des Oordeels. En ook om de pelgrim nederigheid te laten voelen en dat zowel rijk als arm gelijk zijn.

We vragen Allah om ons en jou kracht te geven en te helpen om standvastig te blijven in het naleven van de Waarheid, totdat we Hem ontmoeten.

En Allah is de Bron van kracht. Moge Allahs Zegeningen en Vrede met de Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen zijn.

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah lil-Boehoeth il-cIlmiyyati wal-Iftaa’, boekdeel 11, blz. 171)

1. Witte Ihraam kleding