Wachten totdat ze rein is

4265

Vraag:

Er bestaat geen twijfel dat de Tawaaf (ook wel bekend als al-Ifaadah) één van de pilaren en essentiële daden van de Hadj is. Wat is het oordeel over een menstruerende vrouw die dit niet heeft kunnen doen vanwege tijdgebrek, en er niet genoeg tijd was om te wachten totdat haar menstruatieperiode voorbij was?

Antwoord:

Het is verplicht voor de vrouw en haar voogd om te wachten totdat zij rein wordt om vervolgens Tawaaf al-Ifaadhah te verrichten. Dit is gebaseerd op de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem) toen hem verteld werd dat Safiyyah menstruerende was. Hij (vrede zij met hem) zei: “Gaat zij ons ophouden?” Toen hij kreeg te horen dat zij Tawaaf al-Ifaadah verricht had, zei de Profeet (vrede zij met hem): “Laten we dan gaan.”

Als de vrouw niet in staat is om te wachten maar wel de mogelijkheid heeft om terug te keren naar Mekka om de Tawaaf te verrichten, dan mag zij terugkeren nadat zij rein is geworden. Indien zij deze mogelijkheid echter niet heeft of bang is dat ze niet in staat zal zijn om terug te keren, zoals degenen die ver van Mekka wonen en bijvoorbeeld uit het Westen, Indonesië of andere landen komen, dan is het volgens de meest correcte mening zo dat zij het bloed mag stelpen (van het druppelen op de vloer) en de Tawaaf mag verrichten met de intentie van al-Hadj. Dit wordt door een aantal geleerden – waaronder Sheikh ul-Islaam Ibnoe Taymiyah en zijn student Ibn ul-Qayyim – beschouwd als toegestaan.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz (Fataawa al-Mar’ah)