Wanneer werd de bedevaart verplicht gesteld?

5571
Vraag:
In welk Islamitisch jaar werd de bedevaart verplicht gesteld?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
De geleerden verschillen van mening betreffende het jaar waarin de bedevaart verplicht werd gesteld. Er wordt gezegd dat dit in het vijfde, zesde, negende of tiende Islamitische jaar is geweest. Het meest aannemelijke is waarschijnlijk één van de laatste twee meningen, namelijk dat de verplichting werd geopenbaard in het negende of tiende Islamitische jaar. De verplichtstelling van de bedevaart wordt herleid uit het volgende vers (interpretatie van de betekenis):
“En Allah heeft voor de mensen de bedevaart verplicht gesteld, (voor hen) die in staat zijn daarheen te gaan. En wie ongelovig is, Allah heeft geen behoefte aan de werelden.”
(Soerat Aali cImraan: 97)
Dit vers welke geopenbaard is in het jaar van de delegaties (cAam ul-Woefoed) ten einde van het negende Islamitische jaar geeft aan dat de bedevaart een verplichting is (Zaad ul-Macaad, 3/595).
En Allah weet het best.
www.islamqa.com