Wat is het Islamitisch oordeel over de Hadj?

8566

Vraag:

Wat is het Islamitisch oordeel over de Hadj (bedevaart)?

Vraag ontvangen op 12 december 2004

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

De Hadj is op basis van de Koran, Soennah en consensus onder de moslims verplicht. Het behoort tot de zuilen van de Islam. Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“En Allah heeft voor de mensen de bedevaart verplicht gesteld, (voor hen) die in staat zijn daarheen te gaan. En wie ongelovig is, Allah heeft geen behoefte aan de werelden.” (Soerat Aali cImraan: 97)

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “Waarlijk, Allah heeft de Hadj voor jullie verplicht gesteld, verricht dan ook de Hadj.” (Moeslim en Ahmad)

Verder zei de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem): “De Islam is op vijf (zuilen) gebouwd: Het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, het verrichten van de Salaah (gebed), het betalen van de Zakaah (armenbelasting), het verrichten van de Hadj (bedevaart) naar het (Heilige) Huis (in Mekka) en het vasten in de (maand) Ramadan.” (al-Boechari en Moeslim)

Wie de verplichting van de Hadj ontkent is een ongelovige die van het geloof is afgevallen, behalve als hij dit uit onwetendheid suggereert. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij iemand die net moslim is geworden of verafgelegen woont (waar geen geleerden zijn). Dit soort personen wordt niets kwalijk genomen vanwege hun onwetendheid. Weliswaar dienen zij op de hoogte gebracht te worden over het juiste wetsoordeel hierover. Blijft deze persoon de verplichting van de Hadj ontkennen, dan is hij alsnog een afvallige.

Wie daarentegen de verplichting van de Hadj uit luiheid niet nakomt, terwijl hij de verplichting hiervan wel onderkent, is geen ongelovige maar verkeert in groot gevaar.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien