Aanbevolen gebeden gezamenlijk verrichten

6045

Vraag:

Is het toegestaan om buiten de Ramadan de witr-gebeden gezamenlijk te verrichten?

Vraag ontvangen op: 10 juni 2007

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.

Er is niets op tegen dat een persoon soms de aanbevolen gebeden gezamenlijk verricht. Er is ons namelijk overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) dit ook deed tijdens het nachtgebed. Zo heeft hij deze verricht met o.a. Ibn cAbbaas, Ibn Mascoed en Hoedhayfah ibn ul-Yamaan aan zijn zijde. Dit is wat wij hebben kunnen opmaken van de Soennah. Vandaar dat wij zeggen dat het toegestaan is voor een persoon dit te doen, zolang dit maar geen gewoonte wordt.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien Liqaa’aat al-Bab ul-Maftoeh, blz. 56