Aantal gebedseenheden Doeha-gebed

17518

Vraag:

Uit hoeveel Rakacaat bestaat het Doeha-gebed? Ik heb vernomen dat het minimum aantal twee Rakacaat is en het maximaal aantal acht. Wat is het bewijs hiervoor? En dient dit gebed twee bij twee verricht te worden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het minimum aantal wat is overgeleverd als het gaat om het Doeha-gebed is twee Rakacaat. In de overlevering van Aboe Dharr staat dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “En twee Rakacaat in de voormiddag is voldoende hiervoor.”

(Moeslim)

In de overlevering van Aboe Hoerayrah hierover staat: “Mijn nabije vriend (vrede zij met hem) adviseerde mij om drie dingen te doen: drie dagen van elke maand te vasten, twee Rakacaat van Doeha te verrichten en het Witr-gebed te verrichten voor het slapengaan.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Wat betreft het maximum aantal Rakacaat is er geen tekst die dit exact definieert. Echter is het wel bewezen dat de Profeet (vrede zij met hem) het Doeha-gebed bad met vier Rakacaat en meer. En ook met acht Rakacaat, zoals op de dag van de verovering van Mekka.

Moecaadhah vroeg cAa’ishah: “Hoeveel Rakacaat bad de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) Doeha?” Zij antwoordde: “Vier Rakacaat en zoveel als hij wilde.”

(Moeslim)

Oemm Haani' zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) stond op om Ghoesl te verrichten, terwijl Faatimah naar hem keek. Vervolgens pakte hij (vrede zij met hem) zijn kledingstuk en wikkelde zichzelf hierin en bad vervolgens acht Rakacaat Doeha.

(Moeslim)

Er zijn geen meningsverschillen onder de geleerden die zeggen dat het Doeha-gebed aanbevolen is, met een minimum van twee Rakacaat. Aboe Dharr heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “…en twee Rakacaat in de voormiddag (Doeha) is hiervoor voldoende.” Het minimum aantal Rakacaat is dus twee.”

(al-Mawsoec at ul-Fiqhiyyah, boekdeel 27, blz. 225)

Zij verschilden wel van mening wat betreft het maximum aantal Rakacaat. De Maaliki en Hanbali wetscholen zijn van mening dat het maximum aantal Rakacaat voor het Doeha-gebed acht is, vanwege de overlevering van Oemm Haani', waarin de Profeet (vrede zij met hem) haar huis betrad op de dag van de verovering van Mekka en acht Rakacaat bad. Zij zei: “En ik heb nooit een korter gebed gezien dan dit, ondanks dat hij perfect boog en neerknielde.”

De wetscholen van Hanafie, ash-Shaaficie, de wetschool van Imam Ahmad (volgens een overlevering van hem), en de meest correcte mening is dat het maximum aantal Rakacaat voor het Doeha-gebed twaalf is. Dit vanwege een overlevering die is verhaald door Imam at-Tirmidhie en Imam an-Nasaa’ie, weliswaar met een zwakke Isnaad (keten), waarin de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie het Doeha-gebed verricht met twaalf Rakacaat, Allah zal voor hem een kasteel bouwen van goud in het Paradijs.”

De correcte mening is dat er geen specifieke maximum bestaat voor het Doeha-gebed. Een persoon kan zoveel Rakacaat bidden als hij wil, zolang dit twee bij twee Rakacaat gedaan wordt.

Sheikh ibn Baaz zei: “Het minimum voor het Doha gebed is twee Rakacaat en er is geen maximum. Maar de Profeet (vrede zij met hem) bad twee en vier Rakacaat en acht op de dag van de verovering van Mekka, de dag waarop Allah hem (vrede zij met hem) Mekka teruggaf. Deze kwestie is dus breed toepasbaar. Er is niets op tegen als iemand Doeha bidt met acht, tien, twaalf, meer of minder Rakacaat. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De Soennah gebeden van de nacht en dag zijn twee (Rakacaat) bij twee.” Het is dus Soennah om twee bij twee te bidden en de Salaam te zeggen na elke twee Rakacaat.

(Madjmoecul-Fataawa Ibn Baaz, boekdeel 11, blz. 389)

Sheikh ibn ul-cOethaymien zei: “De correcte mening is dat er geen maximum is, omdat cAa’ishah zei: “De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon om het Doeha-gebed in vier Rakacaat te bidden, en zoveel als hij (vrede zij met hem) wilde.”

(Moeslim)

En zij noemde geen limiet. Als iemand veertig Rakacaat zou bidden bijvoorbeeld, tussen de tijd waarop de zon (vanaf de horizon) op een afstand van een pijl staat, en net voordat de zon haar hoogtepunt bereikt, dan zouden al deze Rakacaat vallen onder het Doeha-gebed.

(ash-Sharh ul-Moemtic, boekdeel 4, blz. 85)

Noot: Vrijwillige gebeden dienen twee bij twee Rakacaat gebeden te worden, of dit nu gedurende de nacht of de dag is.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com