Aantal gebedseenheden voor Dohr

16757

Vraag:

Verrichten we voor het verplichte gebed van Salaat ud-Dohr twee of één Rakcah als Soennah gebed? En bestaat hierover een meningsverschil onder de geleerden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Waarschijnlijk bedoel je of het Soennah gebed vóór Salaat ud-Dohr twee of vier Rakcaat is. Dit omdat één Rakcah een oneven aantal is en er zijn geen gebeden in oneven aantallen Rakcaat, behalve Salaat ul-Maghrib en het Witr gebed in de nacht.

In enkele overleveringen is verhaald dat het Soennah gebed vóór Salaat ud-Dohr met één Tasliem is (dus twee Rakcaat). Dit staat ondermeer vermeld in de overlevering van Ibn cOmar, welke staat in Sahieh ul-Boekharie en Moeslim.

In enkele andere overleveringen is verhaald dat het met twee Tasliems is (dus vier Rakcaat). Dit vinden wij in de overlevering van cAa’ishah, die vermeld staat in Sahieh Moeslim.

Men heeft dus de keus in het verrichten van twee of vier Rakcaat. Enkele geleerden hebben echter opgemerkt dat wanneer een persoon thuis het gebed verricht, het dan beter is om vier Rakcaat met twee Tasliems te verrichten. En als hij in de moskee bidt, dan dient hij twee Rakcaat te verrichten met één Tasliem.

Sheikh Sacd al-Hoemayd